2019 Vergi Rehberi Yayınlandı!

Mazars Denge - Fortune Türkiye İş birliğiyle hazırlanan 2019 Vergi Rehberi dijital olarak yayınlandı!

Değerli Fortune okuyucuları,

geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2018 yılını da gerek ekonomik gerekse politik değişim ve sürprizlerle dolu olarak yaşadık. 2019 yılının ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve refah getirmesini, dertlerin, acıların, açlık ve sefaletin geçmiş yılla birlikte tümden yok olup bitmesini candan diliyorum.

2018 yılı Haziran ayında yapılan seçimler ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine fiilen geçmiş olduk. Böylece tüm kamu kurumlarına yeni sisteme göre yeniden şekil verildi, halen de bu yapılanmanın devam ettiğini izlemekteyiz.Ağustos ayında kurların ani yükselmesi gerek ekonomide gerekse vatandaşların günlük alışveriş ve harcamalarında derin izler bırakmış, ekonomide yaşanan daralma sonucu bir çok firma konkordato ilan eder duruma gelmiştir. Döviz kurlarındaki artış hükümeti bu konuda bir takım tedbirler almaya itmiş, dövizli kredi kullanımı kısıtlanmış, ihracat bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilmesi ve başta gayrimenkul kiralama ve satış sözleşmeleri olmak üzere bazı hizmet ve mallara ilişkin dövizli veya dövize endeksli sözleşme yapamama gibi yasaklar getirilmiştir.

2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması yasası ile mükelleflerin matrah artırımı yolu ile riskli gördükleri yıllara ilişkin tereddütlerinin giderilmesi imkânı sağlanmıştır. Aynı kanun kapsamında yeni bir Varlık Barışı düzenlemesi yapılarak yurt içinde ve yurt dışında bulunan para, döviz vs varlıkların milli ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. Varlık Barışı Uygulama süresi 2019 yılı ortasına kadar uzatılmıştır.

Özel Tüketim Vergisinde eşel-mobil sistemine geçilerek döviz kurlarının artışından kaynaklı akaryakıt fiyat artışının önüne geçilmiştir. 2018 yılında ilk defa vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından %5 vergi indirimi bir takım sorunlara rağmen uygulanabilmiştir. Elektronik uygulamalar kapsamında, mükelleflerin internet üzerinden bir çok uygulamayı doğrudan yapmalarını sağlayan interaktif vergi dairesi tüm mükelleflerin kullanımına açılmıştır. Ayrıca serbest meslek mükellefleri ile işletme esasına göre defter tutan mükelleflerin defterlerini Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden e-defter-beyan sistemi üzerinden tutmalarına olanak sağlanmıştır. Bu uygulamaların 2019 yılında da artarak devam etmesini, e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-Serbest meslek makbuzu ve e-dekont gibi uygulamaların yaygınlaşmasını beklemekteyiz. İki kez ertelenen ve 2019 yılı temmuz ayı itibarı ile hayatımıza girmesi beklenen muhtasar prim hizmet beyannamesinin insan kaynakları açısından içerdiği sorunların bu zaman zarfında aşılacağını ümit etmekteyiz.

Sözlerime son verirken, tüm okurların yeni yılını candan kutlar, okumakta olduğunuz kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen Mazars Denge vergi uzmanları ile basım ve yayımını üstlenen Fortune dergisine candan teşekkürlerimi sunarım.

Leon Aslan Coşkun

Yeminli Mali Müşavir

Mazars Denge

Yönetim Kurulu Başkanı

2019 Vergi Rehberi

12 yıldır olduğu gibi bu yıl da Fortune Türkiye ile birlikte hazırladığımız 2019 Vergi Rehberine ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz: http://www.fortuneturkey.com/wp-content/uploads/2019/01/Vergi_Rehberi_v2.pdf