KDV Oranlarında Önemli Değişiklikler

Son aylarda yaşanan fiyat artışlarının etkisini azaltmak amacıyla KDV oranlarında ayarlamalara gidilmiştir. Ancak düşük orana tabi bazı ürünlerin tanımlamalarında yaşanan tereddütlerin giderilmesine yönelik bir tebliğ yayınlanması faydalı olacaktır.

Değerli Fortune okuyucularım, bu yazımda KDV oranlarında yapılan değişikliklerin sonuçları hakkındaki değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.  

Son aylarda yaşanan fiyat artışlarının tüketici üzerindeki etkisinin azaltılması amacıyla, İdare, çeşitli mal ve hizmetlerin KDV oranlarında indirimine gitmektedir. Bu defa da benzer bir KDV oran indirimi düzenlemesi ile sertifikalandırılmış tohumluk ve fidanlardan hangilerinin %1 KDV oranına tabi olacağına dair ayrı ayrı belirleme yapan düzenleme kaldırılmış ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidan teslimlerinde KDV oranı %1 olarak yeniden belirlenmiştir.

Yine birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetler, süt ve tarım sektöründe bazı makine teslimleri, bir kısım tıbbi cihazların teslimleri ile bazı temizlik malzemeleri ve hijyen ürünlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Ne var ki söz konusu indirimlere yönelik Kararnamede, düşük oranlı KDV’ne tabi ürünleri belirleyen ifadelerin çok genel olması ve net olmaması nedeniyle, özellikle temizlik malzemeleri ve hijyen ürünlerinden hangilerinin indirim kapsamına girdiğine dair kamuoyunda tereddütler oluşmuştur. Örneğin, şampuan düşük oranlı KDV’ne tabi iken, duş jelinin hangi orana tabi olduğu net değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu konuda acil olarak bir tebliğ yayınlayarak indirim kapsamına giren temizlik ürünlerini belirlemesi söz konusu tereddütleri gidermeye yardımcı olacaktır.

Öte yandan, gayrimenkul sektöründe de önemli düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Örneğin konut sektöründe üretim artışını sağlamak amacıyla arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Ayrıca konut teslimlerinde, KDV oranları, yapı ruhsat tarihine, büyükşehir belediyesi sınırları içinde olup olmamaya ve arsa birim m2 değerleri gibi çeşitli kıstaslara göre farklılaştırılmış iken, 01.04.2022 tarihinden itibaren 150 m2’den küçük konut teslimlerinde KDV oranı %8, 150 m2’yi aşan konut teslimlerinde ise 150 m2’ye kadarlık kısım için %8, 150 m2’yi aşan kısım için ise %18 oranında uygulanacaktır. Ancak 1.04.2022 tarihinden önce yapı ruhsatı almış konutlarda eski KDV oranlarının uygulanması söz konusudur. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilmiş konut teslimlerinde ise, 150 m2’ye kadar olan kısım için %1 oranında KDV uygulanacak olup, aşan kısım için ise %18 oranında KDV uygulanacaktır. Böylece konut teslimlerinde KDV oran karmaşası giderilmek istenmiş ve nispeten daha sade bir oran uygulamasına geçilmiştir.

Kimi mal ve hizmetlerde KDV indirimi yapılırken, ikinci el araç ticareti yapan mükellefler tarafından, özel matrah usulüne göre yapılan taşıt teslimlerinde, KDV oranı %1’den %18’e yükseltilmiştir.

Diğer önemli bir düzenleme ise yabancı bayraklı yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türk bayrağına geçişi ile ilgili olarak 2017 yılında %1’e indirilen KDV oranı tekrar %18’e yükseltilmiştir. 2017 yılında yapılan düzenleme, birçok tekne sahibinin, teknesini yabancı bayraktan Türk bayrağına çevirmesine olanak tanımış idi. KDV oranının tekrardan %18’e yükseltilmesinin, geçmişte olduğu gibi, yabancı bayraklı teknelerin sayısında yine artışa yol açacağı muhakkaktır.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?