Covid-19 Mevzuatta ve Mali Uygulamalarda Yaşanan Gelişmeler

Bu bölümde Vergi Departmanımız tarafından sizler için hazırlanan Covid-19 salgını sonucunda gerçekleştirilen günlük mevzuat ve mali uygulamalarla ilgili değişikliklere ulaşabilirsiniz.

1. 01.04.2020 – 30.06.2020 Tarihleri Arasında Düzenlenecek Kısmi Tevkifata Tabi Faturalar

Mücbir sebep hali ilan edilen dönemde mücbir sebep kapsamında görülen mükellefler tarafından kısmi tevkifat kapsamındaki alımlar için KDV tevkifatı uygulanmayacağını bildirmiştik. Konu hakkında 2020/106, 2020/105 ve 2020/99 sayılı sirkülerimizde açıklamalara yer verilmiştir. Bu tarihler arasında normal şartlarda kısmi tevkifat kapsamında olan mal teslimi ya da hizmet ifası gerçekleştirecek ve fatura tanzim edecek mükelleflerin, ileride cezalı bir durumla karşılaşmamak açısından müşterilerinin beyanı ya da sektör verisine göre değil, müşterilerinin interaktif vergi dairesinden alacağı çıktıya göre işlem tesis etmesini tavsiye ederiz. Bu dönemde mücbir sebep hali kapsamında olan müşterilere tevkifatlı fatura düzenlemeyip, KDV’nin tamamını faturada gösterilecek ve KDV beyannamesinde tamamı beyan edilecektir.

2. İhraç Kayıtlı Teslimlerde 3 Aylık İhracat Süresinin Mücbir Sebep Kapsamında Otomatik Uzaması

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 68 sayılı KDV Sirküleri ile ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık ihracat süresinin sonu 01.04.2020 ilâ 30.06.2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu ihracat süresinin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur. Konu hakkında 2020/109 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştır.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?