MAZARS DENGE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018

Sürdürülebilirliği kurum kültürünün bir parçası olarak benimseyen Mazars Denge, sürdürülebilirlik yaklaşım ve uygulamalarını paylaşmak ve bu alanda sağladığı ilerlemeleri paydaşlarının dikkatine sunmak amacıyla hazırladığı bu raporla, tüm paydaşları ile daha yakın bir iletişim halinde olmayı arzulamaktadır.

Document

Mazars Denge sürdürülebilirlik Raporu