Kurumlar Vergisi’nde Yeni Oran TBMM’de Kabul Edildi

Kurumlar vergisi oranı 2007 yılına kadar %33 gibi yüksek bir oran üzerinden vergilendirilmekteydi. Daha sonrasında vergi oranı %20’ye düşürülüp uzun süre uygulandı. Kanuna eklenen geçici hüküm ile de 2018 yılından itibaren 3 yıl süre ile %22 olarak uygulanmış, ve 2021 yılında tekrar %20 oranı uygulamaya girecekken yine bir oran değişikliği gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde TBMM’ne sevk edilen torba yasa teklifi kabul edildi. Getirilen yasa ile Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kazançları için, %25, 2022 yılı kazançları için %23 olarak uygulanacak.

Torba yasa ile belirlenen vergi oranı 2021 yılı kazançları için 01.07.2021 tarihi itibariyle, yani ikinci geçici vergi dönemi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır. Kanun teklifinde, daha önce kamuoyunda tartışılan ve yasalaşması beklenen kurum kazançlarının dağıtılmadan önce tevkifata tabi tutulması uygulaması ise yer almadı.

Diğer yandan Kurumlar Vergisi oranı ABD’de %21, Fransa’da %28, Almanya’da %30 iken, İngiltere’de %19’a kadar düşüyor. Kanun’da yapılan değişiklik ile Türkiye’deki oran geçici süreliğine de olsa Avrupa’daki bazı ülkelerde uygulanan oranlara yaklaşmış oldu.

Söz konusun Kanun'a ulaşmak için tıklayınız.

Document

Kurumlar Vergisi - Kanun