2021 Entegre Raporumuz Yayınlandı!

Küresel salgının artçıl ekonomik ve sosyal sorunlarıyla baş etmeye çalışırken bölgemizde ağır bir şekilde hissedilen uluslararası güvenlik sorunları tüm paydaşlarımızı etkiliyor. Salgınla zarar gören uluslararası tedarik zinciri ve üretim dengelerinin üstüne Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan trajedi de eklenince Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın bir bütün olarak hızla benimsenmesinin önemi bir kez daha karşımıza çıkıyor. Bu raporumuzda entegre bakış açısını kurum kültürü haline getirip küresel bir dönüşüm için kendi etki alanımızda yapmaya çalıştıklarımızı paydaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.

Covid-19’un getirdiği güvenlik kaygılarıyla uzaktan çalışmaya adapte olduğumuz 2020’nin ardından aşının bulunması ve salgının yavaşlamasıyla hibrit çalışma sistemine geçtik. Dört duvar arasında çalışılan ve sadece ekranlar aracılığıyla sosyalleşilen bir yıldan sonra temkinli bir dışarı çıkışın ve sosyalleşmenin bütün paydaşlarımıza verdiği moral ve verimlilik hibrit sistemin kalıcı olma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.

Hedeflerimizi gerçekleştirmek için hep ileriye bakmaya devam ederken; hayallerimizden, sevdiklerimizden, değerlerimizden ve barış dolu günlerden uzak kalmadığımız, güven ve huzur duygularını hibrit olarak değil, tam olarak yaşadığımız günlere...

Document

Mazars Denge - Entegre Rapor 2021