Covid-19 Çin’de “Sahip Olmak” Dönemini Bitirdi “Deneyim Satın Alma” Dönemi Başlattı

Mazars’ın yayımladığı 2021’de Çinli Tüketiciler Raporu, kentlerde yaşayan Çinlilerin salgın sonrası gelişen ekonomik ortamda yaşamlarını daha kaliteli hale getirmeye başladıklarını, kültürel etkinliklere daha fazla yöneldiklerini, spor ve kişisel gelişim gibi konularla daha çok ilgilendiklerini ortaya koydu. Online olarak 4.078 kişiyle gerçekleştirilen “2021’de Çinli Tüketiciler” araştırması, Accor, Bulgari, Maserati, Remy Cointreau ve Noblesse iş birliğiyle hazırlandı. Rapor, Çinli tüketicilerin yaşam tarzına bağlı tüketim alışkanlıklarını, alışkanlıkların değişimini aktarırken Çin’deki tüketici pazarındaki yeni trendleri ortaya koydu.

Deneyimsel Tüketim Önem Kazandı

Ankete katılanların %75’i, Covid-19 salgınından sonra yaşam tarzına dair tüketim alışkanlıklarının değiştiğini belirtti. Ankette Çinlilerin son 1 senede 5 ana kategori üzerinden tüketim deneyimini iyileştirdikleri ortaya çıktı; %69 sağlık, %42 lüks tüketim, %39 eğitim ve %31 kültürel yaşam. Anket sonuçlarından çıkan öngörülerde ilerleyen zamanda Çinli tüketicilerin kültürel faaliyetlere ve eğlenceye daha fazla yatırım yapacakları belirtildi.

Ankete katılanların %80’inden fazlası yaşam tarzlarıyla ilgili tüketimlerini 2 yıl içinde arttıracaklarını belirtti. Eğitime harcama yapmayı planlayanların çoğunluğunu Z ve milenyum jenerasyonu oluşturdu. Salgın sırasında artan lüks tüketim, ilk 5 tüketim deneyiminde üst sıralarda yer alsa da ankete katılanların sadece %30’u gelecek 2 senede satın alım yapmayı planladığını belirtti. Deneyimsel tüketime yönelen katılımcılar için seyahat ve yemek ilk sıralarda gelirken, bu katılımcıların %90’ı lüks otellerdeki deneyimin mükemmel geçmesini beklerken %70’i fine dining’e önem verdiği ortaya çıktı.

 

Çin’deki Pazar Potansiyeli Yüksek

Dünya Bankası’nın verilerine göre küresel ekonomi 2020'de duraklarken, Çin'in ekonomisi %2 büyüdü ve 2021’de de %8,5 büyüyerek güçlenmeye devam etti. Çin ekonomisinin hızlı gelişimi, dört farklı kuşağın tüketim alışkanlıklarını şekillendirdi. Çin'deki pazarın hala çok büyük bir potansiyeli olduğuna değinen rapor, Çinli tüketicinin deneyimsel tüketimi tercih ettiğini aktardı. Raporda markaların, yaşam tarzının bir tüketicinin ihtiyaçlarını nasıl etkilediğini göz önünde bulundurması gerektiği ve tüketicilerin lüks tüketim markalarının ürünlerine manevi değer yüklediği vurgulandı.

Çinli Tüketici İçin Deneyimsel Tüketim Ön Planda

Covid-19'a rağmen 2021 yılında seyahatlerin arttığına ve şehir sakinlerinin daha fazla seyahat etmeye başladığına değinildi. Deneyimsel tüketimi yüksek puanla değerlendiren katılımcıların yaklaşık %80'i geçtiğimiz yıl seyahat, tatil veya lüks otellerde harcama yaptığı ortaya çıktı. Seyahat için en fazla harcama yapan kuşağın %82 oranla X kuşağı olduğu aktarıldı.

 

Covid-19 Tüketici Alışkanlıklarını Değiştirdi

Tüketicilerin ilgi duyduğu ürün türleri ve özellikleri değişirken, markaların tüketicilere manevi bir deneyim sunmaya çalıştığı belirtildi. 2021’de Çinli Tüketiciler Raporu’nda Çinli tüketicilerin yüksek kaliteli ürünlere yaptığı harcamalarda cinsiyetin ve ait oldukları kuşağın etkisinin büyük olduğu ortaya çıkarken Covid-19’un tüketim tercihlerini derinden değiştirdiği belirtildi.

Raporda Z kuşağının elektronik ürünlere yöneldiği, gelecekteyse bu tercihin yerini lüks tüketimin, mücevher ve saatlerin alması beklendiği aktarıldı. Z Kuşağı tüketim yeteneklerini daha yeni yeni dışa vururken harcama potansiyellerinin ve güçlerinin küçümsenmemesi gerektiği belirtildi.

Mazars Türkiye Çin Masası Koordinatörü ve Pazarlama Müdürü Halil İbrahim Topal, Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sonrası ülke genelinde hızla uygulanan tam kapanma ve adım adım açılma politikaları son bir buçuk sene içerisinde hane halkı üzerinde tüketim tercihleri ve şekillerini derinlemesine etkilediğini belirtti.

Topal, Çin’de salgınla birlikte birçok firmanın siparişlerini ve tahsilatlarını yoğun olarak online ödeme sistemleri üzerinden almaya başladığını ve bu hızlı uygulama örneğine geçilebilmesindeki en büyük etkenin Kasım 2002 tarihinde Guangdong ve Foshan’de tespit edilen, şiddetli akut ve solunum sendromu yaratan SARS salgını olduğunu aktardı. Çin SARS’dan aldığı derslerle o yıldan bu yana oluşturduğu online ticaret, ödeme ve takip teknolojisini Covid-19 sürecinde hızla hayata geçirdi. Uzun süre karantinaya maruz kalan Çinlilerin tüketim tercihlerinin kişisel gelişim, yemek, online platformlar ve seyahat üzerine yoğunlaştığını aktardı. Çin’de faaliyet göstermeyi planlayan uluslararası firmaların yatırım kararı öncesi mutlaka tüketici alışkanlıklarındaki değişim, ürün ve hizmetlerden beklentileri inceleyerek hedefledikleri bölgeleri analiz etmelerini önerdi. 

Mazars Çin Ortağı Dr. Laulusa, markaların gelecekte karşılaşacağı zorlukları doğruladı. Dr. Laulusa “Toplum değiştikçe ve ekonomideki gidişat farklılaştıkça Çinli tüketicilerin tüketim davranışları da giderek karmaşık hale gelecek. Markalar için, salgın sonrası dönemde hedefli ve farklılaştırılmış pazar stratejileri geliştirmek, farklı kanallar ve platformlar aracılığıyla kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak kuşkusuz büyük bir zorluk olacak.”

Document

Mazars - Chinese consumers in 2021