Mazars Denge 2030’a Kadar Net Sıfır Olacak

Mazars Denge, 2030 net sıfır hedefini duyurdu; İstanbul ofisi, 2022 itibarıyla karbon nötr ofis oldu ve rüzgâr enerjisi kullanmaya başladı. Mazars Denge CEO’su & Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun, Mazars Global CEO’su Hervé Hélias ve Mazars Global İcra Kurulu Üyesi Véronique Ryckaert’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, sürdürülebilir bir gelecek için niyet mektubu imzalandı.

2013’ten beri sürdürülebilirlik çalışmaları yürüten Mazars Denge, 3 sene üst üste sürdürülebilirlik raporu çıkardıktan sonra 2019’dan itibaren entegre raporlamaya geçti. 2020 Entegre Raporu’nda iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yapan şirket, yarattığı 167,26 ton karbon ayak izini sıfırladı, su tüketimini %29, sera gazı emisyonlarını %45 azalttı. Önceliklendirme matrisinde yüksek öncelikli olarak beyan ettiği “İklim Kriziyle Mücadele” konusuyla ilgili çalışmaları yürüten Mazars Denge, 2022 yılının başından itibaren elektriğini rüzgâr enerjisine geçti.

2020’nin beraberinde getirdiği tehditleri vizyonumuzla paralel olarak sadece kendimiz için değil, toplum ve çevre için de fayda yaratacak fırsatlara dönüştürmeye çalıştık. Zorlu bir dönemi, yoğun emek, ortak akıl ve katılımcı bir yönetim ile aşmaya çabaladığımız bir dönemi tüm Mazars Denge ailesi olarak geleceğe umutla bakarak geride bırakıyoruz.

Dr. İzel Levi Coşkun, “B-Corp olmayı ve finansal olmayan verileri performans değerlendirme sistemimize dahil etmeyi hedefliyoruz. Altyapımızı tamamlamamızı takiben Mazars Denge için 2030’a kadar “Net 0” hedefini koyacağız. Bu çalışmalarımızın tamamının şirketimizin finansal performansını da olumlu etkileyeceğine ve tüm çalışanlarımızın kurduğumuz altyapı sayesinde finansal olan ve olmayan veriler arasındaki ilişkiyi daha net görebileceğine inanıyorum. Hepsinden önemlisi, tüm bu çabalarımızın sonucunda çalışanlarımızın şirket içinde hâkim kılmaya çalıştığımız entegre düşünce yaklaşımına daha da fazla sahip çıkacağını umuyorum.” sözleriyle konuyu değerlendirdi.

Mazars in Turkey - Net Zero