Varlık barışına başvuru için en son tarih 30.06.2021

Son Varlık Barışı Düzenlemesi ile Yurtdışı ve Yurtiçi Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Amaçlanmaktadır. Yapılan Bu Düzenleme Son 12 Yıl İçinde Yapılmış 7. Varlık Barışı Düzenlemesidir. Herhangi Bir Erteleme Olmazsa Başvuru Süresi 30.06.2021 Tarihinde Sona Ermektedir.

Değerli Fortune okuyucularım bu yazımda yurt içi ve yurt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ile ilgili son Varlık Barışı düzenlemesi hakkındaki değerlendirmelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

İlk düzenlemesi 2008 yılında küresel krizin etkisi ile yapılan ancak daha sonra çeşitli nedenlerle sürekli hale getirilen varlık barışı düzenlemeleri ile yurt dışı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ve yurt içi varlıkların ise kayda alınması amaçlanmaktadır. En son yapılan düzenleme dahil son 12 yılda 7 ayrı varlık barışı düzenlemesi yapıldığını görmekteyiz.

17.11.2020 tarihli 7256 sayılı kanuna göre yeni varlık barışında en son başvuru tarihi 30.06.2021’dir. Cumhurbaşkanı’nın söz konusu süreleri bitim tarihinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır.

Kanun kapsamına gerçek kişi ve kurumların yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar girmektedir. Yurt dışında bulunan taşınmazların 30.06.2021 tarihine kadar sayılan varlıklara dönüştürülmesi halinde de varlık barışı hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.  Yurt dışı varlıklar ile ilgili başvuru 30.06.2021 tarihine kadar banka ve aracı kurumlara bildirim şeklinde yapılacak, banka ve aracı kurumca bu bildirime ilişkin herhangi bir belge istenmeyecektir. Yurt içi varlıklara ilişkin bildirim ise yine aynı tarihe kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda bildirilebilecektir. Gerek yurt dışı gerekse yurt içindeki varlıkların bildiriminde herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir. Ancak yurt dışı varlık bildirimine konu para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının banka ve aracı kurumlara bildirimi yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi ve Türkiye’deki banka ve aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının da aracı kuruma bildirilmesi yeterli olacaktır. Yurt içi ve yurt dışı varlıklar söz konusu bildirimden sonra serbestçe tasarruf edilebilecek, yapılan bildirim herhangi bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatına tabi olmayacaktır. İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe işletmeden çekilebilecek, söz konusu varlıkların defterlere kaydedilmesi halinde ise gelir ve kurumlar vergisine, ortaklara dağıtılması halinde de kar dağıtım stopajına tabi olmayacaktır. Ayrıca bu ödemeyi elde eden ortakların da herhangi bir gelir beyan etmeleri gerekmeyecektir.

Leon Aslan Coşkun, Yönetim Kurulu Başkanı