Finančné služby

Tvoríme budúcnosť finančných služieb pomocou riešení orientovaných na budúcnosť

Regulačné zmeny a nové technológie vytvárajú v sektore finančných služieb príležitosti, ale aj výzvy. Za zmenou podnikateľských modelov stoja väčšie nároky na transparentnosť, vyššie očakávania klientov a zameranie na riadenie rizík. Tím odborníkov na finančné služby v spoločnosti Mazars chápe zložitosť čoraz konkurenčnejšieho trhu a vďaka dlhoročným skúsenostiam vám pomôže vybudovať si prosperujúcu budúcnosť. Vďaka spolupráci s investormi a regulačnými orgánmi zabezpečíme na mieru šité integrované riešenia vhodné pre vašu firmu, ktoré zároveň vytvoria hodnotu pre celú spoločnosť.

Náš prístup

Odvetvie finančných služieb má dnes skutočne medzinárodnú povahu, s čím sa spája čoraz dlhší zoznam regulačných povinností. Zdrojom zmien sú aj technologické zmeny, rastúca zložitosť trhu, zmeny spotrebiteľského správania či dekarbonizácia hospodárstva. Tím expertov na finančné služby v spoločnosti Mazars hľadá praktické riešenia na problémy, ktoré sú pre firmy najdôležitejšie v odvetví riadenia aktív, bankovníctva, poisťovníctva či realít.

Naši odborníci pracujú ako jednotný integrovaný tím, ťažia z dlhoročných rozsiahlych skúseností a prinášajú praktické informácie s pridanou hodnotou, vďaka ktorým vaša spoločnosť nadobudne silnú pozíciu. Prostredníctvom nášho prístupu založeného na spolupráci a medzinárodnej perspektíve vám pomôžeme spĺňať regulačné povinnosti, riadiť riziká a transformovať svoje podnikanie.

Objavte viac

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás