Do popredia vystupuje smernica o sociálnej zodpovednosti podnikov (CSRD)

22. júna 2022 boli v EÚ vyhlásené prelomové správy o vykazovaní podnikovej udržateľnosti.

Rada a Európsky parlament dosiahli dohodu o mierne revidovanej verzii pôvodného návrhu pre CSRD, ktorý Európska komisia predložila v apríli 2021. Konečné znenie sa ešte musí zverejniť v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov, pričom treba venovať osobitnú pozornosť budú potrebné konečné podrobné ustanovenia.

Čo to znamená pre vašu spoločnosť?

  • Smernica rozširuje počet spoločností, ktoré zverejňujú správy ESG.
  • Rozširuje rozsah spoločností, ktoré podliehajú povinným oznamovacím povinnostiam, a jeho cieľom je zlepšiť kvalitu oznamovaných informácií o udržateľnosti zavedením povinného používania európskych štandardov podávania správ o udržateľnosti (ESRS) a povinného auditu správ o udržateľnosti vypracovaných v súlade s CSRD.
  • Či už ste kótovaná alebo nekótovaná firma, dôjde k zmene v celom hodnotovom reťazci.

Naša brožúra CSRD alebo webinár týkajúci sa tejto témy vám môžu pomôcť pochopiť vplyv tohto nariadenia. Ďalší obsah o CSRD a taxonómii EÚ nájdete tu.

Ak potrebujete našu podporu pri orientovaní sa v zmenách, ktoré budú implementované v priebehu nasledujúcich rokov, neváhajte a obráťte sa na našich odborníkov uvedených nižšie.

Kontaktujte nás