Verejný a sociálny sektor

Zvýšte kvalitu dodávaných služieb vďaka inováciám a partnerstvu.

Očakávania organizácií vo verejnom a sociálnom sektore narastajú. No finančné obmedzenia a regulačná záťaž v tomto sektore vytvárajú komplikované prevádzkové prostredie. Od manažérov sa očakáva, že urobia viac a vystačia si pri tom s málom. Naši experti pomáhajú organizáciám vo verejnom a sociálnom sektore získať dôveru prostredníctvom na mieru šitých praktických riešení. Vďaka partnerskej spolupráci s vládami a neziskovými organizáciami identifikujeme príležitosti pre prevádzkové a technologické inovácie, aby sme pomohli zlepšiť kvalitu dodávaných služieb v prospech celej spoločnosti. 

Objavte viac

Aj v ťažkých časoch sa organizácie potrebujú zamerať na dodávanie vynikajúcich verejných služieb. Manažéri tiež potrebujú mať možnosť čo najrýchlejšie vyhodnotiť výsledky. Náš tím expertov disponuje rozsiahlymi znalosťami trhu, vďaka ktorým pomáha verejným a sociálnym organizáciám využiť svoje možnosti na maximum. Naše silné spojenie s verejným a sociálnym sektorom v kombinácii s rozsiahlymi skúsenosťami tvoria základ nášho prístupu k auditu, poradenstvu a daniam vo verejnom sektore. Pochopíme vašu aktuálnu stratégiu a dlhodobé ambície, identifikujeme riešenia vhodné pre vašu inštitúciu a poskytneme vám potrebné rady, aby ste mohli zvýšiť odolnosť organizácie a vytvoriť efektívnu prevádzku vo verejnej a sociálnej sfére. Spoločnosť Mazars sa zameriava na posilnenie schopností vašej organizácie a pripraví ju na budúce výzvy.

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás