Chceme podporovať well-being firiem, a preto spúšťame novú službu "Leadership & reziliencia"

Zuzana Čmelíková s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti Learning & development rozširuje tím expertov Mazars. Jej úlohou bude radiť firmám v oblasti rozvojových programov leadershipu a reziliencie.

Learning & development je súčasťou identity našej spoločnosti. Naše nové služby pomôžu klientom optimalizovať ich výkonnosť s ohľadom na morálny rozvoj jednotlivcov, tímov a firiem ako celku.  Hlavná filozofia je ukotvená v rozvoji kľúčových oblastí leadershipu, organizačnej kultúry a individuálnej, tímovej či firemnej reziliencie.

Naším cieľom je poskytovať služby v oblasti Learning & development za účelom podpory firemného i individuálneho well-beingu, ktorý prispieva k zodpovednému správaniu sa firiem na trhu či v komunite a to s ohľadom na všetkých kľúčových stakeholderov. K témam leadershipu, etiky a reziliencie chceme dlhodobo pristupovať konštruktívne a odborne.

Poskytovanie služieb Leadership & reziliencia bude pod záštitou Zuzany Čmelíkovej. Zuzana absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v USA. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville. Svoje odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA.

V roku 2011 založila svoju vlastnú vzdelávaciu spoločnosť a v roku 2017 vytvorila portál na osvetu v oblasti rozvoja etického leadershipu, budovania kultúry psychologického bezpečia a reziliencie. V roku 2017 bola účastníkmi svojich tréningov nominovaná na ocenenie Lektor roka 2017.  V rámci tejto súťaže bola finalistkou. 

Teším sa, že budem mať možnosť zúročiť svoje skúsenosti v oblasti budovania individuálnej a tímovej reziliencie práve v období, ktoré takýto typ služieb potrebuje. Súčasná doba je poznačené početnými zmenami a krízami.

Na budovaní kultúry psychologického bezpečia firiem veľmi záleží. Najväčším bohatstvom, ktoré firmy majú sú totiž ich zamestnanci. Práve z toho dôvodu je nesmierne dôležité, aby sme im pomáhali udržiavať si psychickú pohodu a učili ich zvládať záťažové situácie práve cez ich potenciál.

Som rada, že sa môžem pripojiť k tímu Mazars a ponúkať odbornú podporu vo vyššie spomenutých oblastiach. Verím, že tou najdôležitejšou vecou v živote je rozhodnúť sa pre to, čo je naozaj dôležité.

Zuzana Čmelíková Leadership & Resilience Professional

Kontaktujte nás