Neziskové organizácie

Poskytneme vám na mieru šitú pomoc, aby ste mohli naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v spoločnosti.

Charitatívne a neziskové organizácie zohrávajú významnú úlohu pre hospodárstvo a celú spoločnosť. Často však čelia finančným tlakom spôsobeným meniacou sa demografiou, premenlivou filantropickou podporou a regulačnými tlakmi. Pomáhame neziskovým organizáciám zachovať si výnimky z daňovej povinnosti a poskytujeme im širokú škálu služieb v oblasti auditu, daní a poradenstva, aby sme im zaistili prevádzkovú kontinuitu. Chápeme, že každá organizácia má špecifické požiadavky, urobíme teda maximum, aby naše riešenia zodpovedali vašim potrebám. 

Náš prístup 

Chápeme, aké dôležité sú neziskové organizácie a združenia pre spoločnosť. Preto je dôležité, aby ste dostali správne poradenstvo a mohli si ponechať daňové úľavy a výnimky, ako aj zabezpečiť príjmy a prevádzkovú efektivitu na zaistenie budúcnosti. 

Tím odborníkov Mazars na neziskový sektor disponuje skúsenosťami s jedinečnými výzvami, akým čelíte aj vy. Ponúkame širokú škálu služieb v oblasti auditu, daní a poradenstva, a sme odhodlaní pomôcť vám prekonať prekážky a vybudovať silný a udržateľný prevádzkový model. 

Neziskový sektor je typický svojou rôznorodosťou, čo znamená, že každá organizácia má špecifické požiadavky. Spolupracujeme so širokým spektrom neziskových skupín, napríklad s charitami, vzdelávacími inštitúciami, bytovými združeniami, náboženskými organizáciami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a súkromnými nadáciami. Nezáleží na tom, či ste malá susedská neziskovka alebo veľká komplexná organizácia. V každom prípade vám poskytneme riešenia prispôsobené vašim okolnostiam, a nie univerzálny prístup. 

Naše služby

Organizáciám v neziskovom sektore poskytujeme napríklad tieto služby: 

  • Účtovníctvo a audit 
  • Daňové plánovanie a súlad
  • Obchodné operácie
  • Finančné poradenstvo
  • Kontrola rizík a interná kontrola
  • Zabezpečenie technológií
  • Personálne poradenstvo

Kontaktujte nás