PERMA leadership academy

Kladiete si otázky: Ktorý koncept leadershipu je ten najlepší? Líšia sa niečím potreby súčasného pracovného sveta od toho pred pandémiou? Ako? Je to vôbec dôležité? Čím je PERMA leadership výnimočný? Existujú prístupy ktoré majú priamy vplyv na zvyšovanie potreby zmysluplnosti a angažovanosti ľudí vo Vašom tíme?

Ak Vás odpovede na tieto otázky zaujímajú, tak štyri moduly programu PERMA leadership academy sú tu pre Vás.

Modul 1: PERMA Leadership

“Leadership z vnútra”: Self-leadership. Reziliencia. Etika. (Dimenzie PERMA Leadershipu, Kompetencie PERMA Leadershipu: sebauvedomenie, sebaregulácia, realistický optimizmus, kritické myslenie, energy-management, vytrvalosť, vzťahy).

Rozsah modulu: 4 hodiny

Modul 2: Leadership & followership I.

Stakeholder manažment.
Rozsah modulu: 4 hodiny

Modul 3: Leadership & Followership II.

Tvorba a implementácia stratégie budovania dobrých vzťahov medzi jednotlivými stakeholdermi na základe stakeholderskej mapy.

Rozsah modulu: 4 hodiny

Modul 4: Budovanie udržateľných komunít

Môj tím, moja firma, moja rodina. Vytváranie kultúry psychologického bezpečia. Leadership, etika & excelentnosť. Tvorba implementačnej stratégie, ktorá podporuje individuálny Well-Being a firemnú excelentnosť.

Rozsah modulu: 4 hodiny

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás