Chemický priemysel

Špecifická stratégia orientovaná na priemysel vám pomôže vybudovať odolné podnikanie

Spoločnosti, ktoré dnes podnikajú v odvetví chemického priemyslu čelia regulačným a environmentálnym výzvam, ale aj ekonomickej neistote. Naše riešenia v oblasti auditu, finančného poradenstva a poradenských služieb vám pomôžu ochrániť aktíva a prekonať prekážky, od digitalizácie operácií cez udržateľný výskum a vývoj až po optimalizáciu prevádzky závodu. 

Náš prístup

Chemický priemysel je skutočne globálnym odvetvím. No globálny priemysel tiež čelí viacerým výzvam od nových zdrojov energie, bezpečnosti a environmentálnych otázok cez prerušenie dodávateľského reťazca, meniaci sa trh práce a nové technológie až po viaceré ekonomické a politické neistoty.

Spoločnosť Mazars zamestnáva odborníkov, ktorí chápu vaše podnikanie a ponúkajú širokú škálu služieb v oblasti auditu, finančného poradenstva a poradenstva v oblasti daní, regulácií a súladu.

Vieme, že váš sektor prechádza značnými zmenami, stačí spomenúť vzostup bridlicového plynu v USA, rozmach chemického priemyslu v Číne či prísnejšiu kontrolu ťažobného priemyslu s väčším zameraním na udržateľnosť a dodávateľské reťazce. V dôsledku týchto zmien ste si možno pre vaše podnikanie stanovili viaceré priority:

  • Ochrana aktív
  • Získanie včasných a relevantných finančných informácií
  • Vytvorenie daňovo efektívnej firemnej štruktúry

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s našou spoločnosťou, budeme k vašim výzvam pristupovať ako k vlastným. Veľmi dobre poznáme problémy, ktorým čelíte, a poskytneme vám poradenstvo a podporu šitú na mieru vašim špecifickým potrebám.

V rámci našich služieb vám pomôžeme:

Financovať a zabezpečiť dodávateľský reťazec

Naši experti v spolupráci s vami zabezpečia financovanie programu a infraštruktúry, optimalizáciu a zabezpečenie globálneho dodávateľského reťazca a zavedenie nových finančných riešení, napríklad reverzný factoring.

Využiť trhové príležitosti a posilniť prítomnosť na trhu

Pomôžeme vám založiť nový podnik alebo sa presunúť na rozvíjajúce sa trhy, identifikovať nové produktové línie a zabezpečiť úspech akvizície alebo partnerstva.

Zabezpečiť a optimalizovať operácie

Je nevyhnutné, aby vaše podnikanie stálo na pevných základoch. Pomôžeme vám implementovať a optimalizovať politiku boja proti korupcii, skontrolovať investičné projekty, nastaviť procesy internej kontroly a riadenia rizík, uskutočniť hodnotenie s cieľom zlepšiť rozhodovacie procesy a predchádzať podvodom.

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás