Postrehy z COP27: spoločné globálne úsilie na vytvorenie lepšej budúcnosti

Zmena klímy už nie je menšinovým presvedčením, ale globálnou prioritou každého z nás. Rastúce obavy o stav planéty a života, ako ho poznáme, viedli k zásadnej zmene správania jednotlivcov aj organizácií, pričom udržateľnosť je v popredí medzinárodnej agendy.

Kontaktujte nás

Stiahnite si report v anglickom jazyku

Tohtoročná konferencia zmluvných strán UNFCCC (COP27) sa uskutoční 6. až 18. novembra v egyptskom Šarm aš-Šajchu a stretnú sa na nej zainteresované strany z verejného a súkromného sektora, ako aj mimovládne organizácie a subjekty občianskej spoločnosti z celého sveta, aby diskutovali o najnaliehavejších otázkach týkajúcich sa zmeny klímy a prechodu na udržateľné globálne hospodárstvo.  

Očakáva sa, že konferencia o zmene klímy v Šarm aš-Šajchu bude nadväzovať na pokrok dosiahnutý podpisom Glasgowského klimatického paktu a Parížskej dohody a bude sa riadiť plánom stanoveným počas COP26. Jedným z hlavných prínosov minuloročnej konferencie bolo uznanie úlohy verejných aj súkromných financií pri prechode na hospodárstvo odolné voči zmene klímy. Pre finančný sektor zasa záväzok k udržateľnosti znamená väčší dôraz na transparentnosť a zverejňovanie informácií.

Jedno je isté – jediný spôsob, ako môžu podniky a firmy poskytujúce finančné služby prispieť k lepšej budúcnosti, je realizovať zmeny a prejsť na zodpovednejšie prevádzkové modely, ktoré berú do úvahy ESG.

Nadchádzajúca konferencia COP27 sa bude venovať štyrom hlavným témam – zmierňovaniu, adaptácii, financovaniu a spolupráci – a zameria sa najmä na prechod od záväzkov k urýchleniu a rozšíreniu udržateľnej transformácie. Medzi hlavné ciele tohtoročnej konferencie patrí vypracovanie novej stratégie mobilizácie a poskytovania financovania opatrení v oblasti klímy vzhľadom na súčasnú finančnú krízu, ako aj začlenenie pojmu prínosov v oblasti klímy – a nielen rizík – do úvah spoločností a finančných inštitúcií. 

Naši odborníci z celého sveta vás radi oboznámia s výsledkami konferencie COP27, a pomôžu vám tak zostať v obraze a aktívne reagovať na globálnu hrozbu zmeny klímy. Nižšie uvádzame rastúci rozsah poznatkov v rámci tém konferencie COP, pričom počas konferencie a po jej skončení pribudne ďalší obsah, ktorý podporí vašu cestu k udržateľnej budúcnosti.

Prikladáme ruku k dielu

V spoločnosti Mazars patria udržateľnosť a ESG naďalej medzi naše hlavné priority a sú jadrom našej firemnej identity. Veríme, že využijeme naše multidisciplinárne odborné znalosti, vedomosti a inovatívne nástroje na podporu našich klientov pri ich transformácii a vývoji smerom k ekologickejším obchodným modelom. Naše služby v oblasti udržateľnosti a ESG zahŕňajú:

  • Vykazovanie a uisťovacie služby
  • Preskúmanie aktuálneho stavu
  • Konzultácie v oblasti stratégií a transformácie
  • Podnikanie a ľudské práva
  • Stratégie miezd a odmeňovania
  • Audity firemnej kultúry
  • Služby v oblasti uhlíkovej stopy

Kontaktujte nás

* povinné polia

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Ak je požadované pole ponechané prázdne, nebude možné spracovať vašu žiadosť.
Vaše osobné údaje sa zhromažďujú za účelom spracovania vašej žiadosti. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mazars na Slovensku: https://slk.mazars.sk/Zasady-ochrany-osobnych-dajov

Dokument

COP27 Uncovered

Kontaktujte nás