Náš kódex správania

Kódex správania platí na celom svete a predstavuje morálny kompas pre naše každodenné činnosti. Jasne definuje, kto sme, čo očakávame od našich ľudí a aké správanie od nich očakávame pri komunikácii s klientmi, zainteresovanými stranami a komunitami.

Je to praktická príručka, ktorá pomáha všetkým našim expertom riešiť dilemy, s ktorými sa môžu pri práci stretnúť, a stanovuje hranicu medzí tým, čo sa odporúča a akceptuje a čo by ohrozilo našu povesť alebo dôveru našich partnerov.

Konať bezúhonne
Úspech spoločnosti Forvis Mazars Group vychádza z nášho vzťahu s klientmi a zainteresovanými stranami založenom na dôvere. Aby sme túto dôveru udržiavali a rozvíjali, musíme byť vždy čestní a priami.

Byť zodpovední
Preberáme zodpovednosť za naše osobné aj pracovné správanie. Záleží nám na našom vplyve na komunity, v ktorých pracujeme, a snažíme sa priniesť pozitívnu zmenu.

Rešpektovať ľudí
Sila našej organizácie spočíva v ľuďoch, ktorí s nami pracujú. Ku každému pristupujeme s rešpektom, aby sa všetci cítili ocenení pre ich rozmanitosť, jedinečný pohľad na vec a prínos.

Prinášať nadštandardnú kvalitu
Naším cieľom je vždy odviesť vynikajúcu prácu. Inovujeme a rozvíjame našich ľudí, aby sme naplnili meniace sa potreby klientov a zainteresovaných strán.

Myslieť nezávisle
Sme dôveryhodní poradcovia. Naše rady sú objektívne a nezaujaté. Ceníme si našu nezávislosť a vždy konáme podľa najvyšších profesionálnych štandardov.

Tvoriť budúcnosť
Forvis Mazars Group je trvalo udržateľná firma. Vytvárame dlhodobé vzťahy, podporujeme podnikanie a máme naplánované odovzdávanie riadiacich funkcií.

Dokument

Code of Conduct

Chcete sa dozvedieť viac?