Administratívne služby

Zmiernime Vašu administratívnu záťaž, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je podstatné.

Splnenie regulačných, právnych a administratívnych povinností je čoraz dôležitejšie a časovo náročnejšie. Zabezpečenie súladu je pre každú spoločnosť prioritou, no zároveň to môže výrazne zaťažiť jej zdroje. Naše administratívne tímy vám pomôžu dosiahnuť všetky ciele v oblasti súladu, a váš interný tím sa tak môže sústrediť na primárne povinnosti.

Náš prístup

Väčšina firiem robí maximum pre to, aby spĺňala právne a regulačné povinnosti v krajinách, kde pôsobia. No meniace sa pravidlá a nariadenia môžu zaťažiť vaše interné tímy, keďže sledovanie noviniek vo viacerých krajinách si vyžaduje veľa času.

Firmy, ktoré držia krok so zákonnými povinnosťami, často podávajú lepší výkon a dokážu lepšie riadiť obchodné procesy a postupy. Administratívna podpora často zohráva kľúčovú úlohu pri minimalizácií rizík a nákladov spojených s nedodržaním povinností, akými sú napríklad pokuty, trestné stíhanie či odvolanie riaditeľa.

Spoločnosť Mazars sa stará o každý aspekt administratívnych povinností vo všetkých krajinách, kde pôsobíte. Sme hrdí na to, že prostredníctvom zabezpečenia súladu vám pomáhame napredovať. Vďaka poradenstvu a podpore našich odborníkov máte istotu, že splníte a prekročíte svoje zákonné povinnosti.

Naše služby

  • Založenie domácich zahraničných subjektov
  • Registračné procesy
  • Registre štatutárov
  • Zrušenie subjektu
  • Administratívne poradenstvo

Naši ľudia

Členovia nášho tímu majú za sebou desiatky rokov skúseností a sú vysoko kvalifikovaní na poskytovanie administratívnych služieb klientom. Vďaka odborným znalostiam chápeme potreby firiem vo všetkých odvetviach a dodávame im istotu vtedy, keď ju najviac potrebujú.

Zaslať žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás