Nová štúdia C-suite barometer Mazars odhaľuje odvahu v riadení a odhodlanie lídrov formovať udržateľnú budúcnosť

Tvárou v tvár pretrvávajúcej ekonomickej neistote a geopolitickej nestabilite sa v barometri spoločnosti Mazars ukazuje odvážne vedenie a odhodlanie formovať udržateľnú budúcnosť.
  • Väčšina podnikov (86 %) má pozitívny pohľad na rast na rok 2023
  • Lídri firiem označujú transformáciu firemných technológií a implementáciu novej alebo revidovanej stratégie udržateľnosti za dve hlavné strategické priority v najbližších troch až piatich rokoch
  • Hospodárska neistota, ceny energií, geopolitická nestabilita a ťažkosti s náborom kvalifikovanej pracovnej sily sa uvádzali ako kľúčové faktory, ktoré budú v nadchádzajúcom roku brzdiť rast

Stiahnute si štúdiu v plnom znení

20. marca 2023

Mazars, medzinárodná audítorská, daňová a poradenská spoločnosť, dnes zverejňuje svoj C-suite barometer 2023: Odvážne vedenie pre udržateľnú budúcnosť. Táto správa je výsledkom hĺbkového prieskumu uskutočneného v poslednom štvrťroku 2022, do ktorého sa zapojilo viac ako 800 manažérov z 27 krajín z celého sveta.

Mark Kennedy, partner a člen výkonnej rady skupiny Mazars, uvádza: „S cieľom formovať udržateľnú budúcnosť pre svoje firmy aj širšiu spoločnosť manažéri na najvyššej úrovni čoraz viac investujú do technológií a udržateľnosti. Vzhľadom na neistotu, ktorá bude v dohľadnej budúcnosti normou, musia dnes prejaviť odvahu, aby zajtra dosiahli udržateľný úspech.“

Optimizmus aj napriek pretrvávajúcim výzvam

Napriek hospodárskej nestabilite, rastúcim cenám energií a geopolitickému napätiu sú vrcholoví manažéri optimistickí, pokiaľ ide o budúci rast ich spoločnosti: 86 % má pozitívny (28 % veľmi pozitívny) pohľad na rast v roku 2023.

Trendy, ktoré ovplyvnia firmy v roku 2023, a dôvera v reakciu na ne

Podľa nášho prieskumu sú tri hlavné externé trendy, ktoré by mali mať v tomto roku najväčší vplyv na podniky:

  1. hospodárske trendy vrátane inflácie a vyšších životných nákladov
  2. ceny a/alebo nedostatok energií
  3. príchod nových technológií

Lídri sú si najviac istí svojou schopnosťou zvládať nové technológie (54 % si je veľmi istých). Najmenej si veria pri zvládaní geopolitickej nestability (23 % si veľmi verí), cien/nedostatku energií (27 %), nedostatku talentov (32 %) a ekonomických trendov (33 %) – tie sú zároveň považované za hlavné prekážky rastu.

Index dôvery spoločnosti Mazars (priemerný percentuálny podiel „veľmi sebaistých“ vo všetkých trendoch) predstavuje 37 %, čo je o niečo menej ako v predchádzajúcom barometri (44 %), ale viac ako v našom prieskume v roku 2020 (32 %).

Transformácia podnikových IT/technológií je hlavnou strategickou prioritou manažérov v najbližších troch až piatich rokoch. Očakáva sa, že nástup nových technológií bude mať veľký vplyv na ich podnikanie a lídri si uvedomujú dôležitosť technológií, ako sú umelá inteligencia, automatizácia, big data a Web3. Kybernetické hrozby zostávajú každodennou realitou, no manažéri sú presvedčení, že ich údaje sú chránené.

Investovanie do udržateľnej budúcnosti

Nová alebo revidovaná stratégia udržateľnosti je na druhom mieste v zozname strategických priorít manažérov na najbližších tri až päť rokov a viac ako dve tretiny (68 %) plánujú v nadchádzajúcom roku zvýšiť investície do iniciatív v oblasti udržateľnosti, čo svedčí o dôležitosti ESG v agende vrcholových manažérov. Väčšina firiem (65 %) vypracúva správu o udržateľnosti, no priznáva, že kvalita a sledovanie údajov môže byť náročné a len o niečo viac ako tretina (36 %) sa cíti byť úplne pripravená na nové požiadavky na podávanie správ o ESG.

Uznanie významu rozmanitosti a talentu

Štvrtina lídrov tvrdí, že nová alebo revidovaná stratégia získavania a udržania talentov je strategickou prioritou, pričom takmer tretina (28 %) považuje neschopnosť získať kvalifikovanú pracovnú silu za prekážku rastu spoločnosti. Napriek tomu, že uznávajú dôležitosť rôznorodej pracovnej sily, skutočná rovnosť zostáva v mnohých firmách nedosiahnuteľná, s malým pokrokom v oblasti rodovej rozmanitosti na vrcholových rozhodovacích pozíciách.

Náš prieskum ukazuje, že manažéri venujú čas, peniaze a zdroje v oblastiach, ktoré sú najdôležitejšie: technológie, udržateľnosť a ľudia. Keďže čelia pretrvávajúcej neistote, svedčí to o ich odvahe, keďže vedúci pracovníci robia odvážne kroky na formovanie udržateľnej budúcnosti.

Kennedy uzatvára: „Podniky budú tento rok čeliť ďalšej nestabilite – budú musieť byť pružné a možno budú musieť zmeniť priority a zameranie. Od finančnej krízy v roku 2008 si však spoločnosti vybudovali veľkú odolnosť, ktorá im v nadchádzajúcom roku pomôže.“

Stiahnite si celý report

O štúdii

Barometer Mazars C-suite bol navrhnutý a vedený spoločnosťou GQR Research v spolupráci s Mazars. Údaje boli získavané prostredníctvom online prieskumu od 9. novembra 2022 do 14. decembra 2022. Celková vzorka N=832.

O spoločnosti Mazars

Mazars je medzinárodné integrované partnerstvo, ktoré sa špecializuje na audit, účtovníctvo, poradenstvo, ale aj daňové a právne služby.* S pobočkami vo vyše 95 krajinách a územiach po celom svete ťažíme z expertízy viac ako 47 000 odborníkov – 30 000+ v rámci integrovaného partnerstva Mazars a 17 000+ v rámci Mazars North America Alliance – a pomáhame firmám bez ohľadu na veľkosť v každom štádiu vývoja.

*Tam, kde to umožňuje platná legislatíva danej krajiny

Kontaktujte nás