Protokol o skleníkových plynoch a príklady zo Slovenska

Protokol o skleníkových plynoch je široko používaný nástroj na meranie a riadenie emisií skleníkových plynov. Poskytuje spoločnostiam a organizáciám rámec na kvantifikáciu, vykazovanie a znižovanie uhlíkovej stopy. Protokol je rozdelený do troch skupín: skupina 1, skupina 2 a skupina 3.

Emisie Scope 1

Scope 1, resp. skupina 1 sú priame emisie zo zdrojov, ktoré spoločnosť vlastní alebo kontroluje, ako napríklad spaľovanie fosílnych palív v kotloch alebo vozidlách. Napríklad výrobná spoločnosť môže mať emisie skupiny 1 zo zemného plynu používaného na vykurovanie závodu a z paliva používaného v služobných vozidlách.

Emisie Scope 2

Scope 2, resp. skupina 2 sú nepriame emisie zo spotreby nakúpenej elektriny, tepla alebo pary. Napríklad výrobná spoločnosť môže mať emisie skupiny 2 z elektrickej energie používanej na napájanie výrobných zariadení a osvetlenie.

Emisie Scope 3

Scope 3, resp. skupina 3 sú všetky ostatné nepriame emisie, ktoré vznikajú v hodnotovom reťazci spoločnosti, ako napríklad emisie z prepravy a likvidácie výrobkov, dochádzania zamestnancov do práce a používania výrobkov a služieb zákazníkmi. Napríklad výrobná spoločnosť môže mať emisie skupiny 3 z prepravy surovín do závodu, z prepravy hotových výrobkov k zákazníkom a z používania výrobkov zákazníkmi.

Protokol o skleníkových plynoch (Greenhouse Gas Protocol)

Protokol o skleníkových plynoch je všeobecne uznávaný a používajú ho spoločnosti po celom svete na meranie a vykazovanie emisií skleníkových plynov. Nie je to však jediná dostupná metóda. Ďalším populárnym nástrojom je Bilan Carbone®, ktorý sa používa najmä vo Francúzsku. Obe metódy poskytujú rámec na meranie a vykazovanie emisií, no sú medzi nimi určité rozdiely. Napríklad Bilan Carbone obsahuje podrobnejšie pokyny na výpočet emisií z určitých zdrojov, ako je napríklad odpad, zatiaľ čo Protokol o skleníkových plynoch poskytuje podrobnejšie pokyny na vykazovanie emisií z medzinárodnej dopravy a z využívania pôdy a zmien vo využívaní pôdy.

Príklady firiem na Slovensku, ktoré používajú Protokol o skleníkových plynoch:

Slovnaft, popredná rafinérsko-petrochemická spoločnosť, oznámila, že v roku 2021 úspešne merala a vykazovala svoje emisie skleníkových plynov pomocou Protokolu o skleníkových plynoch. To jej pomohlo identifikovať najväčšie zdroje emisií a stanoviť si ciele ich zníženia.

VÚB, jedna z najväčších bánk na Slovensku, meria a vykazuje svoje emisie skleníkových plynov pomocou Protokolu o skleníkových plynoch od roku 2016. Banka si stanovila cieľ znížiť emisie do roku 2020 o 60 % v porovnaní s úrovňou z roku 2008.

Na záver možno konštatovať, že Protokol o skleníkových plynoch sa často používa na meranie a riadenie emisií skleníkových plynov a je rozdelený do troch skupín: skupina 1, skupina 2 a skupina 3. To pomáha firmám a organizáciám identifikovať najväčšie zdroje emisií a stanoviť si prioritné opatrenia na ich zníženie. Okrem toho stanovením cieľov znižovania emisií a sledovaním pokroku môžu firmy preukázať záväzok k udržateľnosti a podporiť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. K dispozícii sú aj iné metódy, napríklad Bilan Carbone, no Protokol o skleníkových plynoch je všeobecne uznávaný a využívaný spoločnosťami po celom svete.

V Mazars na Slovensku sme vytvorili špecializovaný Carbon Footprint Hub, v rámci ktorého Vám naši odborníci na výpočet uhlíkovej stopy poradia s optimalizáciou emisií a dosiahnutím cieľov Vašej firemnej stratégie ESG. Ak máte otázky, neváhajte kontaktovať náš tím odborníkov nižšie alebo sa prihláste na odber pravidelného mesačného ESG newslettera Mazars.

Kontaktujte nás