Globálna mobilita a dane odvádzané za zamestnancov

Správne zručnosti budú dostupné vtedy a tam, kde ich potrebujete.

Spôsob práce sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Ak chcú firmy prežiť, musia držať krok s trendmi. Vzniká nový model, pri ktorom kľúčoví zamestnanci môžu pracovať z akéhokoľvek miesta na svete. Táto mobilita predstavuje výzvu z pohľadu rýchlo sa meniacich vládnych predpisov v oblasti daní, sociálneho zabezpečenia či imigračnej legislatívy. Náš tím má skúsenosti z celého sveta, a vďaka tomu zaručuje zamestnávateľom aj zamestnancom súlad s pravidlami.

Náš prístup

V čoraz globalizovanejšom svete spoločnosti potrebujú nájsť správnych ľudí v správnom čase, bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta sa nachádzajú. V tejto dobe sa medzinárodné firmy často uchýlia k tomu, že prácu presunú za zamestnancom, namiesto toho, aby sa zamestnanec presunul za prácou. Táto flexibilita je kľúčom k úspechu, no zároveň so sebou nesie komplikácie súvisiace s riadením členov tímu v rôznych kútoch sveta.

Vieme, že spoločnosti využívajú cezhraničné zdroje z mnohých dôvodov. Pochopenie týchto dôvodov nám umožňuje nastaviť podporu tak, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky. Naším cieľom je vybudovať si s klientmi dlhodobé vzťahy, a preto nám veľmi záleží na kvalite a praktickom využití nášho poradenstva, ako aj na transparentnosti a férovosti pri komunikácii s klientom.

Naši odborníci na globálnu mobilitu vám otvoria dvere k celosvetovej sieti expertov na dane, sociálne zabezpečenie, pracovné právo, imigráciu, posúdenie rizík, riadenie globálnej mzdovej agendy a politiku ľudských zdrojov.

Naše služby 

  • Poradenstvo v oblasti cezhraničného zamestnávania
  • Podpora klientov, ktorí zamestnávajú pracovníkov „na diaľku“
  • Optimalizácia sociálneho zabezpečenia
  • Pomoc klientom s úplným dodržiavaním daňových, sociálnych, mzdových a iných vnútroštátnych povinností
  • Riadenie rizík imigrácie a podpora klientov pomocou aplikácií
  • Monitorovanie a nahlasovanie krátkodobých obchodných návštev
  • Revízia stratégií a politík v oblasti globálnej mobility a dane
  • Prognóza nákladov na mobilitu
  • Koordinácia a vykazovanie globálnej mzdovej agendy

Naši ľudia

Sme hrdí na náš rozmanitý, inkluzívny a multikultúrny tím, ktorý tvorí základ nášho poradenstva v tejto oblasti. Naše partnerstvo pokrýva vyše 90 krajín, a vďaka tomu presne vieme, akým komplikáciám musia klienti čeliť v súvislosti s globálnou mobilitou zamestnancov.

Zaslať žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás