Viac ako súlad s pravidlami: Výhody certifikácie EcoVadis pre udržateľnosť, reputáciu a konkurenčnú výhodu

Vzhľadom na čoraz prísnejšie vnútroštátne predpisy a čoraz väčšiu snahu investorov uistiť sa o udržateľnosti spoločností a výrobkov je dôležité analyzovať fungovanie spoločností, aby sa zistilo, či je v súlade s požiadavkami trhu.

Prečo uvažovať o certifikácii

Získanie ocenenia EcoVadis je výhodné z dvoch dôvodov:

  1. Ide o prvý skríning, ktorý pripraví pôdu v spoločnosti pre európske nariadenie CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
  2. Ide o dôkaz záruky udržateľnosti firmy pre investorov

A je toho ešte viac

Okrem týchto veľmi biznisovo orientovaných dôvodov otvára EcoVadis dvere aj trom ďalším výhodám:

  • Reputácia: Certifikácia EcoVadis je medzinárodne uznávaná a umožňuje spoločnosti preukázať svoj záväzok voči udržateľnosti, etike a sociálnej zodpovednosti. Táto certifikácia môže pomôcť posilniť reputáciu spoločnosti u stakeholderov vrátane zákazníkov či dodávateľov.
  • Konkurenčná výhoda: Spoločnosti s certifikáciou EcoVadis majú konkurenčnú výhodu oproti tým, ktoré certifikované nie sú, pretože sa považujú za zodpovednejšie a udržateľnejšie. Zákazníci, najmä tí, ktorých znepokojujú environmentálne a sociálne problémy, si s väčšou pravdepodobnosťou vyberú spoločnosť, ktorá je certifikovaná EcoVadis.
  • Zlepšenie výkonu:Certifikačný proces EcoVadis umožňuje spoločnostiam lepšie pochopiť riziká a príležitosti spojené s udržateľnosťou. Po certifikácii spoločnosť dostane podrobné hodnotenie svojej výkonnosti v oblasti udržateľnosti, čo môže pomôcť identifikovať oblasti na zlepšenie. Toto hodnotenie možno použiť aj ako nástroj sledovania na meranie pokroku v priebehu času.

Mám záujem získať certifikáciu EcoVadis

Kontaktujte nás