Globálny súlad s predpismi

Integrovaný tím, ktorý vám pomôže zorientovať sa v zložitosti globálnych predpisov.

Spoločnosti sa dnes stretávajú so širokou škálou meniacich sa pravidiel a predpisov, ktorých riadenie je čoraz náročnejšie. Už sa nejedná len o dokončenie súboru daňových priznaní. Naša globálna expertíza, ktorá sa týka dodržiavania súladu je navrhnutá, aby vám pomohla zabezpečiť adekvátnu správu vecí verejných splnením vašich špecifických povinností.

S čim vám môžeme pomôcť

Náš prístup  

Zvyšujúca sa zložitosť legislatívneho a regulačného prostredia vytvára pre spoločnosti veľké výzvy. Zaistenie súladu s neustále sa rozširujúcim súborom pravidiel a zákonov je nákladné, náročné na zdroje a vyžaduje si lokálne znalosti. Úspešné orientovanie sa v týchto povinnostiach na lokálnej a medzinárodnej úrovni je nevyhnutné, ale často náročne zvládnuteľné.

V spoločnosti Mazars ponúkame globálnu službu compliance, ktorá vám pomôže dosiahnuť vaše obchodné ambície pri plnení vašich povinností. Keď si nás vyberiete, budete mať úžitok zo šírky a hĺbky našich odborných znalostí po celom svete, pričom náš tím prinesie do vášho podnikania to najlepšie, čo ponúkame.

Našimi klientmi sú firmy všetkých veľkostí, od malých lokálnych spoločností až po veľké nadnárodné korporáty. Bez ohľadu na vašu veľkost, proaktívne predvídame a riešime problémy, kedykoľvek a kdekoľvek sa objavia, a ak je to nevyhnutné alokujeme ďalšie zdroje. Agilným a flexibilným prístupom dokážeme uspokojiť vaše neustále vyvýjajúce sa potreby a poskytnúť vám integrovaný tím, ktorý zahŕňa odborníkov z rôznych expertíz a geografických oblastí nášho podnikania. Naše integrované tímy zabezpečia dodržiavanie SLA a KPI.

Naša globálna služba na pomoc s dodržiavaním súladu je navrhnutá tak, aby sme ju mohli prispôsobiť vašim okolnostiam. Budete komunikovať s jednou kontaktnou osobou, ktorá vám poskytne spoľahlivé a vysoko kvalitné služby, aké od Mazars očakávate. Táto osoba bude zároveň koordinovať náš tím, aby vám zaistil súlad s predpismi. Naše integrované partnerstvo nám umožňuje pôsobiť ako jeden tím a zabezpečiť, že vám poskytneme konzistentné služby po celom svete.

Naše nástroje a riešenia  

InControl umožňuje medzinárodným organizáciám monitorovať a posilniť procesy súladu pomocou intuitívneho rozhrania, takže aj komplexné pracovné toky uvidíte veľmi jasne. Platforma je k dispozícii online, zabezpečuje transparentnosť celého procesu súladu a schopnosť vyhodnotiť výkon interných aj externých tímov z pohľadu zadefinovaných KPI.          

Softvér PayWorld umožňuje riadenie globálnej mzdovej agendy cez jednu platformu pomocou zjednodušených a štandardizovaných mzdových operácií.

Kontaktujte nás