Personalistika a mzdy

Spoľahlivé, škálovateľné a integrované riešenia, ktoré znížia náklady a zvýšia efektivitu.

Zamestnávanie ľudí po celom svete so sebou prináša výzvy, ktoré si vyžadujú odborné znalosti v oblasti personalistiky a špecializované postupy. Mzdová legislatíva je veľmi komplexná. Keďže pravidlá sa často menia, spracúvanie mzdovej agendy na internej úrovni je často nákladné a neefektívne. Náš tím odborníkov ponúka flexibilný spôsob riadenia vašich povinností v oblasti personalistiky a mzdovej agendy po celom svete.

Náš prístup

Outsourcing služieb personalistiky a mzdovej agendy môže zvýšiť ich presnosť, efektívnosť a bezpečnosť. Keďže v každej krajine platia iné pravidlá a nariadenia, pre medzinárodné firmy je plnenie povinností často náročné. Spoľahnite sa na našu špičkovú expertízu v oblasti financií a ľudských zdrojov. Naši skúsení odborníci úzko spolupracujú s klientom tak, aby sa zjednodušili procesy a zvýšil výkon, berúc do úvahy konkrétne okolnosti danej firmy.

Spoločnosť Mazars poskytuje služby v oblasti personalistiky a mzdovej agendy firmám, ktoré hľadajú konzistentné, spoľahlivé a flexibilné služby, ktoré sa dajú škálovať. Chápeme, že dnešní zamestnanci majú nespočetne veľa potrieb, a predovšetkým chcú mať istotu, že výplatu dostanú včas a v dohodnutej výške. Pomocou najnovších technológií a platforiem tvoríme efektívne a automatizované procesy pre mzdovú agendu a personalistiku.

Pri spolupráci s nami komunikujete s jednou kontaktnou osobou, ktorá spolupracuje s medzinárodným tímom expertov tak, aby ste dosiahli želané výsledky.  

Naše služby 

 • Spracúvanie mzdovej agendy, reporting a súvisiaca expertíza
 • Riadenie medzinárodnej mzdovej agendy, kontrola operácií a agregované výkazy (cez PayWorld)
 • Integrácia personálnej agendy so mzdovou agendou (HRMS/HRIS so softvérom Payroll cez PayMap)
 • Integrácia mzdovej agendy s účtovníctvom (softvér Payroll s ERP)
 • Poradenstvo v oblasti mzdovej agendy (vrátane konzultácií o pracovnom práve a zmene procesu mzdovej agendy)
 • Poradenstvo pre HR a globálnu mobilitu
 • Riadenie medzinárodných projektov z pohľadu mzdovej agendy (prechod, integrácia, zmena procesov, monitoring a všeobecné riadenie účtov)

Naše nástroje a riešenia 

Softvér PayWorld od Payzaar umožňuje riadenie globálnej mzdovej agendy cez jednu platformu pomocou zjednodušených a štandardizovaných mzdových operácií.

PayWorld pomáha spoločnostiam:

 • Posilniť prevádzkovú kontrolu prostredníctvom kontrolných panelov zameraných na mzdovú agendu a náklady
 • Konsolidovať analýzu mzdových údajov
 • Zjednodušiť integráciu s personálnymi a finančnými systémami tretích strán
 • Bezpečne vymieňať a uchovávať informácie

PayMap je náš vlastný integračný systém, ktorý spája vaše HRMS s naším softvérom pre mzdovú agendu, čím sa automatizuje tok údajov od HR po mzdovú agendu, a digitalizuje sa ich kontrola a komunikácia.

Naši ľudia 

 Naše tímy skúsených odborníkov poskytujú klientom služby v oblasti personalistiky a mzdovej agendy na národnej i medzinárodnej úrovni. Neustále držíme krok s pracovno-právnymi zmenami, čo znamená, že vaša firma bude skutočne rozumieť svojim zamestnancom a starať sa o nich.

Vďaka tímu odborníkov na HR a mzdovú agendu po celom svete podporujeme klientov prostredníctvom našich zamestnancov bez toho, aby sme siahli po outsourcingu od inej firmy, a to bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta nás potrebujete. Neustále rozširujeme ponuku služieb, investujeme do našich ľudí, procesov a školení. To znamená, že dostávate konzistentné služby od vysoko kvalifikovaného a motivovaného tímu. 

Zaslať žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás