Zdanenie fúzií a akvizícií

Zabezpečíme daňovú efektivitu dôležitých transakcií.

Fúzie a akvizície (M&A) sú pre všetky spoločnosti kľúčovým míľnikom na ceste za úspechom, no zároveň môžu úplne rozvrátiť daňové plánovanie, predovšetkým pri cezhraničných obchodoch v menej rozvinutých krajinách. Mnohé obchody sa uzatvárajú pod časovým tlakom, takže okamžitý prístup k expertom priamo v teréne je absolútne kľúčový.

Náš prístup

Ak uvažujete o fúzii alebo akvizícii, je dôležité upriamiť pozornosť aj na súvisiace daňové povinnosti. Musíte sa ubezpečiť, že transakcia bude čo najefektívnejšia z obchodného aj finančného hľadiska.

Dane sú kľúčovou súčasťou našich globálnych medzi-disciplinárnych služieb M&A, ktoré zahŕňajú poradenstvo v oblasti oceňovania, náležitej starostlivosti a integrácie. Keďže rozumieme celému životnému cyklu transakcie, dokážeme vám veľmi rýchlo poskytnúť nevyhnutné daňové poradenstvo, takže máte istotu, že vám príležitosť neutečie, a zároveň dosiahnete čo najlepšiu cenu.

Naša sieť pokrýva vyše 90 krajín a naši experti pôsobia napríklad v Brazílii, Číne a Indii, kde daňové systémy prechádzajú zásadnými zmenami a transakcie môžu spomaliť daňové problémy, napríklad transferové oceňovanie alebo pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti.

Pomáhame širokej škále firemných klientov, vrátane kótovaných a súkromných spoločností, pre ktoré môžu veľké cezhraničné fúzie a akvizície predstavovať obrovský prelom, no ktoré možno v minulosti potrebovali sofistikované daňové plánovanie.

Naše služby

Naše daňové poradenstvo pokrýva:

  • Priame poradenstvo o štruktúre transakcie
  • Zhodnotenie daňových rizík
  • Strategické daňové poradenstvo pre holdingové spoločnosti a ďalšie nové firemné štruktúry
  • Poradenstvo o daňovo efektívnom financovaní obchodu
  • Poradenstvo o daňovo efektívnej návratnosti financií investorom po predaji
  • Poradenstvo o štruktúre po akvizícii

Naše nástroje a riešenia 

Spájame medzinárodné relevantné skúsenosti s transakciami s hĺbkovou znalosťou miestnych daňových predpisov, vďaka čomu vám pomôžeme dosiahnuť obchodné ciele, a navyše s maximálnou daňovou efektivitou.

Každému klientovi pridelíme zodpovednú kontaktnú osobu, takže naše poradenstvo je vždy koordinované aj pri najkomplexnejších transakciách.

Naši ľudia

Sme hrdí na našu rozmanitú, inkluzívnu a vysoko medzinárodnú kultúru. Medzinárodný daňový tím Mazars poskytuje daňové služby na piatich kontinentoch a dobre pozná daňové pravidlá na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. Poskytneme vám odborné poradenstvo od cezhraničných fúzií a akvizícií cez transferové oceňovanie a medzinárodné finančné operácie až po otvorenie nových prevádzok v zahraničí.

Zaslať žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás