Ako sme v Mazars na Slovensku získali certifikáciu EcoVadis a preukázali svoj záväzok k udržateľnosti

Certifikácia EcoVadis je štandard oceňujúci spoločenskú zodpovednosť firiem (CSR). Meria environmentálne, sociálne a etické správanie spoločností. Prečítajte si viac o našej ceste k striebornej medaile EcoVadis.

Normy udržateľnosti sa stávajú čoraz dôležitejšími pre spoločnosti, ktoré sa snažia znížiť svoj negatívny vplyv na životné prostredie a podporovať udržateľné obchodné praktiky. V Mazars na Slovensku sme hrdí na získanie certifikácie EcoVadis, ktorá je jedným z prostriedkov, ktorými poukazujeme na svoj záväzok voči udržateľnosti.

EcoVadis_Blog1_medal

Cesta za medailou a jej prekážky

Certifikát EcoVadis nie je dosiahnuteľný len tak. Firmy, ktoré sa oň uchádzajú sa môžu stretnúť s niekoľkými potenciálnymi bodmi, ktoré ich môžu v získaní ocenenia blokovať. Je dôležité porozumieť prekážkam, ktoré môžu nastať pri implementácii tohto štandardu; no tiež výhodám, ktoré môže spoločnosti priniesť.

  • Po prvé, štandard je veľmi prísny na udržateľnosť, čo znamená, že spoločnosť musí preukázať, že má zavedené silné environmentálne, sociálne a etické procesy.
  • Po druhé, spoločnosť musí byť schopná preukázať, že jej interné politiky sú implementované konzistentne v celej organizácii.
  • Nakoniec musí spoločnosť poskytnúť dôkazy o environmentálnej, sociálnej a etickej výkonnosti svojej organizácie, čo môže byť niekedy ťažko merateľné.

Čo je pridanou hodnotou

Vďaka novej certifikácii bude spoločnosť Mazars schopná pomôcť svojim klientom a obchodným partnerom zlepšiť ich prevádzku a stať sa udržateľnejšími. Mazars môže odteraz certifikovať obchodných partnerov a certifikovať klientov, ktorí chcú podstúpiť rovnaké hodnotenie.

EcoVadis_Blog1_grapg1

Mazars na Slovensku je na 89. percentile, čo znamená, že skóre je vyššie alebo rovnaké ako skóre 89 % všetkých spoločností hodnotených spoločnosťou EcoVadis. Percentilné poradie sa vypočíta v čase zverejnenia skóre.

EcoVadis_Blog1_graph2

Štyri analyzované kategórie

  • Životné prostredie
  • Pracovné a ľudské práva
  • Etika
  • Udržateľné obstarávanie

Vďaka akčnému plánu budeme môcť pokračovať v zlepšovaní týchto štyroch kritérií a v budúcnosti opäť prejsť hodnotením EcoVadis s nádejou, že novou medailou opakovane dokážeme našu udržateľnosť a relevantnosť v biznise.

Mám záujem získať certifikáciu EcoVadis

Kontaktujte nás