Telekomunikačné spoločnosti

Služby pre spoločnosti v čele technologických zmien.

Rýchlo sa rozvíjajúce technológie, zmeny podnikateľského správania, silná konkurencia a regulačný dohľad sú zásadnými faktormi, ktoré ovplyvňujú telekomunikačné spoločnosti. Spoločnosti, ktoré chcú vystúpiť z davu, musia byť agilné a odolné, ale aj inovatívne. Naši experti na audit, poradenstvo a dane vám pomôžu zareagovať na rýchlo sa meniacom trhu.

Náš prístup

Spoločnosti v telekomunikačnom priemysle čelia kombinácii regulačných, hospodárskych, konkurenčných a politických tlakov v snahe naplniť požiadavky zákazníkov. Potreba kapacity a konektivity exponenciálne narastá, preto firmy musia prinášať inovácie na úrovni používania, terminálu, siete a trhu. Spustenie 5G siete, bezpečnosť údajov, konkurencia v podobe poskytovateľov z iných sektorov, nižšie investície do siete a požiadavky na udržateľnosť sú len niektorými z najväčších výziev, ktorým tento sektor dnes čelí. 

Naši telekomunikační odborníci vám pomôžu postaviť sa týmto výzvam čelom na základe multidisciplinárneho prístupu, ktorý pokrýva audit, poradenstvo aj riešenia v oblasti daní. Všetci naši odborníci veľmi dobre poznajú toto vysoko regulované a inovatívne prostredie, preto vám pomôžu zadefinovať si stratégiu a reagovať na meniaci sa trh s potrebnými konkrétnymi zručnosťami a dôveryhodnosťou na všetkých trhoch, kde pôsobíme. 

Pomôžeme vám napríklad: 

Prispôsobiť obchodný model 

Ak chcú spoločnosti dosiahnuť dlhodobý úspech v telekomunikačnom priemysle, musia prispôsobiť podnikateľský model konkurenčným a ekonomickým tlakom, ako aj novým technológiám. Radi vám pomôžeme nastaviť zmeny a posunúť vašu obchodnú stratégiu a riadenie informačných systémov a procesov na vyššiu úroveň.  

Nastaviť si správnu investičnú stratégiu 

Dopyt po inovatívnych technológiách narastá, prevádzkovatelia preto musia investovať do sietí. Zákazníci žiadajú rýchlejšie siete a neustále inovácie technológií a kapacít, ako aj vysokú rýchlosť a nízku latenciu (5G), čo si vyžaduje značné investície, ktoré môžu mať dopad na ziskovosť. Naši experti vám na tejto ceste pomôžu vyhodnotiť kapitálové výdavky alebo vybudovať strategické partnerstvo, a zároveň vám pomôžu zorientovať sa v neustále sa meniacom konkurenčnom prostredí a prísnejších regulačných povinnostiach. 

Obmedziť a riadiť riziká – zaistiť bezpečnosť údajov 

Objem údajov generovaných používateľmi narastá, prevádzkovatelia sa preto musia zamerať na ochranu a dôvernosť zbieraných informácií. Náš tím odborníkov na kybernetickú bezpečnosť vám pomôže posilniť politiku riadenia a bezpečnosti v rámci vášho informačného systému. Z pohľadu zlepšenia riadenia rizík vám naše globálne a multidisciplinárne tímy môžu pomôcť zmierniť riziká a navrhnúť program internej kontroly na mieru šitý rýchlo sa meniacim rizikám. 

Medzinárodná expanzia 

Firmy sa digitalizujú a svet je čoraz viac prepojený, preto sú dnešné podnikateľské modely globálnejšie ako kedykoľvek predtým. Náš multidisciplinárny tím odborníkov na tento sektor vám pomôže definovať stratégiu medzinárodnej expanzie, nastaviť stratégiu krytia kurzového rizika, riadiť daňové povinnosti, podporí vás pri zmene účtovných zásad, implementácii protikorupčných opatrení a tvorbe opatrení na zvýšenie efektívnosti riadenia cash flow. 

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás