Spotrebný priemysel

Pomáhame vám napredovať na meniacom sa trhu.

Úspech v sektore spotrebného tovaru si vyžaduje agilnosť a vynaliezavosť. Firmy sa musia zorientovať v meniacich sa spotrebiteľských trendoch, tlakoch na ceny a nových modeloch. Ak chcú spoločnosti rásť a udržať si podiel na trhu, musia zaviesť správnu stratégiu a zamerať sa na flexibilitu a odolnosť. Odborníci na sektor spotrebného tovaru v spoločnosti Mazars vám pomôžu pochopiť nové nastavenie trhu. Pomôžeme vám vybudovať si vhodnú stratégiu, vďaka ktorej sa vám podarí napredovať.

Náš prístup

Sektor spotrebného tovaru je náročným trhom, neustále pod tlakom v dôsledku geopolitickej neistoty, drsnej konkurencie, meniaceho sa spotrebiteľského správania, technologických zmien, nárokov na udržateľnosť, narastajúcej globalizácie a nových maloobchodných kanálov. Spoločnosti, ktoré dokážu plniť požiadavky zákazníkov, sa často spoliehajú na veľké investície a optimalizáciu výkonu dodávateľského reťazca. 

Naši odborníci na sektor spotrebného tovaru poskytujú konkrétne zacielené poradenstvo a služby, a to aj v oblasti auditu a daní, aby vám pomohli dosiahnuť čo najsilnejšiu pozíciu. Úspech vašej firmy je vašou najvyššou prioritou, preto robíme všetko pre to, aby sme identifikovali vaše potreby a našli riešenia vhodné pre vaše podnikanie.

Náš tím medzinárodných expertov spolupracuje s firmami všetkých veľkostí a poskytuje im cenné obchodné informácie. Náš prístup je pragmatický, osobný a založený na našich značných technických schopnostiach, vďaka čomu vám pomôžeme vybudovať stratégiu v súlade s vašimi dlhodobými cieľmi. Naši experti na audit, poradenstvo a dane vám pomôžu: 

Zosúladiť organizáciu s novými príležitosťami na trhu

Pomôžeme vám založiť nový podnik alebo sa presunúť na nové trhy. Zabezpečíme úspešný priebeh akvizície či partnerstva alebo odpredaj nestrategických aktív spolu s finančným poradenstvom, právnou a daňovou podporou, s ohľadom na miestne špecifiká a regulácie.

Optimalizovať a zabezpečiť prevádzku

Ak chcete zlepšiť a zabezpečiť prevádzku, náš tím vám pomôže s vyhodnotením kvality poskytovateľov a vypracuje audit tretích strán. Skontrolujeme zmluvné povinnosti, pomôžeme vám vysporiadať sa s problémami súvisiacimi s globálnymi zdrojmi, posilniť kontrolu nad distribučnou sieťou a predísť podvodom. 

Naštartovať výkon a vytvoriť hodnotu 

Je nesmierne dôležité, aby ste posilnili konkurencieschopnosť a relevantnosť vašej firmy. Pomôžeme vám posilniť identitu značky a zaviesť stratégiu diferenciácie, pričom vždy máme na pamäti požiadavky na udržateľnosť. Naši dátoví analytici a experti na technológie zlepšia váš digitálny výkon prostredníctvom spoľahlivého riadenia technológií a dát, aby ste mohli predvídať tržby, optimalizovať logistiku a získať informácie o spotrebiteľoch. Naši odborníci na udržateľnosť vám tiež pomôžu naštartovať zmysluplnú zmenu vďaka zapracovaniu environmentálnych a sociálnych zásad a zásad riadenia (ESG) do vašej dlhodobej stratégie, zapojeniu sledovateľnosti do dodávateľských reťazcov a vytvoreniu hodnoty pre vaše podnikanie.

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás