Technologické spoločnosti

Poradenstvo orientované na budúcnosť na podporu inovácií.

Technologické spoločnosti stoja v popredí inovácií a menia svet, ako ho poznáme. Tento sektor je dynamický a vysoko konkurenčný, čo znamená, že žiadna spoločnosť nesmie stagnovať. Naše služby v oblasti auditu a poradenstva sú navrhnuté tak, aby pomáhali technologickým spoločnostiam riadiť riziká, zlepšiť výkon a zabezpečiť si pozíciu na trhu.

Náš prístup

Spoločnosti na špici technologického a softvérového sektora až príliš dobre vedia, ako rýchlo sa trh môže vyvíjať. Dopyt po nových myšlienkach a technológiách nepoháňajú len spotrebitelia, ale aj firmy na ceste za digitálnou transformáciou. Najväčší úspech majú organizácie, ktoré sú najlepšie v tvorbe inovácií, prispôsobia sa novým trendom na trhu a splnia očakávania zainteresovaných strán. 

Špecializovaný technologický tím spoločnosti Mazars chápe svet, v ktorom pôsobíte a služby prispôsobí na mieru vašim konkrétnym potrebám. Bez ohľadu na veľkosť a ambície vašej firmy, sme odhodlaní poskytnúť vám najkvalitnejšiu skúsenosť a riešenia, aby ste dokázali prekonať výzvy a premeniť ich na príležitosti. 

Vďaka našim službám v oblasti auditu, daní a poradenstva v technologickom sektore vám pomôžeme: 

Zlepšiť výkon

 • Finančná optimalizácia: procesy, vzájomnosť/SCS, outsourcing
 • Optimalizácia riadenia prevádzkového kapitálu a cash flow
 • Reštrukturalizácia dlhu  

Riadiť riziká 

 • Audit informačných systémov, vrátane analýzy dát
 • Posilnenie internej kontroly
 • Ochrana informácií o zákazníkoch, dôverných údajov a IT aktív
 • Kontrola vašich metód na vykazovanie príjmov
 • Predchádzanie a boj proti podvodom 

Podporiť vývoj 

 • Podporíme vašu medzinárodnú expanziu
 • Podporíme vás pri prvej verejnej ponuke akcií
 • Pomôžeme vám prijať rozhodnutia počas transakcií
 • Poskytneme vám externé zaisťovacie služby  

Naším cieľom je poskytnúť vám poradenstvo a riešenia, ktoré sú ideálne práve pre vás. Pri spolupráci je vám k dispozícii kontaktná osoba, ktorá vám sprostredkuje to najlepšie, čo Mazars ponúka v oblasti auditu, poradenstva, účtovných, daňových a právnych služieb.  

Naši odborníci sa zameriavajú na budovanie silných vzťahov a poskytujú pragmatické poradenstvo založené na medzinárodnej perspektíve. Veľmi dobre poznáme referenčné hodnoty a osvedčené postupy v technologickom sektore a naše inovačné centrum  Mazars Lab nám dodáva nové technológie, ktoré nám pomôžu optimalizovať obchodné procesy a analýzu údajov.

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás