Vlastníci, používatelia a developeri budov

Naše služby vám pomôžu držať krok so spotrebiteľskými trendmi.

Sektor realít prechádza zásadnými zmenami spôsobenými pandémiou. Mestá a komunity sa menia a správanie spoločnosti sa vyvíja, a s tým sa mení aj spôsob, akým používame a spravujeme budovy. Naši odborníci chápu, že tento trh je dynamický, a poskytujú na mieru šité služby v oblasti auditu, poradenstva a daní, aby sme podporili vaše ambície. 

Náš prístup

Realitný trh je komplexný a rôznorodý. Pri plánovaní realitnej stratégie odborníci na toto odvetvie čelia rôznym rizikovým faktorom a prekážkam, ktoré treba vziať do úvahy, napríklad prevádzkový a finančný výkon, regulačný súlad a technologické pokroky. Správcovia nehnuteľností navyše musia pamätať na environmentálne dopady a riziká spôsobené klimatickými zmenami. 

Tím spoločnosti Mazars vám poskytne praktické informácie a riešenia na budovanie a správu nehnuteľností. Spolupracujeme s vlastníkmi, prevádzkovateľmi, používateľmi a správcami rôznych typov nehnuteľností a poskytujeme im služby v oblasti auditu, poradenstva a daní od štádia výstavby cez prevádzku až po odpredaj.  

Naši experti vytvárajú na mieru šité riešenia zacielené na vaše potreby a založené na osobnom prístupe a znalosti miestneho trhu. Pomôžeme vám optimalizovať finančný výkon a posilniť internú kontrolu, aby ste dosiahli lepšiu účinnosť prevádzky. Zabezpečíme daňový a regulačný súlad, podporíme vaše transakcie a zlepšíme stratégiu s využitím inovácií a technológií.

Naše služby 

V rámci našich služieb vám poskytneme: 

  • Audit a zaisťovacie služby 
  • Realitné poradenstvo 
  • Daňové poradenstvo a štruktúra 
  • Riadenie rizík  
  • Finančné poradenstvo 
  • Realitná legislatíva 

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás