Mazars na Slovensku pomáha Ukrajine

Sme šokovaní a hlboko znepokojení udalosťami na Ukrajine. V posledných týždňoch bola našou prioritou pomoc tým, ktorí boli najviac postihnutí vojnou. Patria k nim naši kolegovia z Mazars na Ukrajine a ich rodiny.

Mazars na Slovensku podniklo niekoľko krokov na oslovenie ľudí, ktorí musia čeliť dramatickým zážitkom. Vytvorili sme tím, ktorý monitoruje neustále sa meniacu situáciu a koordinuje pomoc v našej spoločnosti aj mimo nej.

Zamerali sme sa najmä na tieto činnosti:

  1. Neustály kontakt s našimi kolegami z Mazars na Ukrajine za účelom poskytnutia najnutnejšej podpory ako je doprava a ubytovanie pre našich kolegov z Ukrajiny a ich rodiny prichádzajúce do Slovenskej republiky.
  2. Finančná podpora pre mimovládne organizácie poskytujúce humanitárnu pomoc Ukrajincom, ako aj darovanie oblečenia a predmetov prvej pomoci našimi kolegami.
  3. Psychologická podpora zamestnancov ukrajinského pôvodu a ich rodín.

Navzdory týmto tragickým udalostiam ďakujeme všetkým našim zamestnancom, ktorí pomáhajú – sme hrdí, že máme medzi sebou takých dobrých ľudí, ktorých láskavosť a solidarita veľkolepé.

Uvedomujeme si tiež, aké ťažké je toto obdobie pre našich klientov. Snažíme sa im poskytnúť odbornú podporu a pomôcť im zorientovať sa v súčasnej, mimoriadne ťažkej situácii.

Kontaktujte nás