Výročné správy

Na tejto stránke nájdete naše výročné správy a prehľady.

Konáme pre budúcnosť: Výročná správa 2021/2022

a7081d84f92a-Annual-report-2022_HP.jpg
V neustále meniacom sa svete sa menia sa aj očakávania spoločnosti a organizácie musia držať krok s rastúcimi požiadavkami na transformáciu svojich prevádzok tak, aby boli udržateľnejšie, dodržiavali rastúce nariadenia a nové štandardy kvality. V Mazars sme pripravení nielen čeliť výzve a investovať tam, kde je to pre našu firmu a ľudí dôležité, ale aj podporovať našich klientov v rámci tohto vyvíjajúceho sa prostredia, aby robili rozhodnutia, ktoré ich pripravia na úspech.

Prečítajte si viac