Medzinárodné daňové povinnosti

Rozuzlenie komplikovaného sveta medzinárodných daní.

Medzinárodné dane sa blížia k prelomovej zmene, keďže návrhy na koordinované globálne zdaňovanie firiem sa pomaly stávajú skutočnosťou. Naša spoločnosť pôsobí vo všetkých častiach sveta a vďaka tomu môžeme klientom poskytovať strategické poradenstvo aj o takýchto dlhodobých otázkach, a pomôcť im zorientovať sa v komplikovaných daňových pravidlách.

Náš prístup

Spoločnosti s klientmi alebo pobočkami na viacerých trhoch vedia, že dodržiavanie miestnych daňových zákonov a povinností súvisiacich s podávaním správ je náročná úloha. Vyžaduje si to podporu skúsených odborníkov so znalosťou miestneho trhu.

Naša globálna sieť je ideálna pre veľké nadnárodné spoločnosti a stredne veľké firmy s globálnym nastavením, ktoré potrebujú znalosti priamo „z terénu“ vo viacerých regiónoch. Máme tiež dlhoročné skúsenosti so spoluprácou s rýchlo rastúcimi podnikmi, ktoré potrebujú daňovo efektívnu štruktúru pre svoju prvú medzinárodnú expanziu. Vďaka našej sieti máme dokonalý prehľad o globálnych trendoch, ale aj o špecifických vnútroštátnych iniciatívach, napríklad v oblasti zdaňovania digitálnych služieb.

Zameriavame sa predovšetkým na firemné štruktúry. Či už ide o dopady brexitu, daňovej reformy USA alebo zmeny spôsobené akčným plánom OECD v oblasti narúšania základu dane a presunu ziskov (BEPS), riziko vplyvu na daňovú oblasť je čoraz väčšie, čo vo firmách vyvoláva obavy. Radi vám pomôžeme aj v oblasti medzinárodnej daňovej transparentnosti. Ak sa chcete zorientovať v neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí, potrebujete integrovaný globálny prístup ku koordinovanému poradenstvu, ktoré podporí vaše stratégie a dlhodobé obchodné rozhodnutia.

Naše služby

 • Komplexné medzinárodné daňové poradenstvo, napríklad:
  • Firemná štruktúra
  • Firemné transakcie, vrátane fúzií a akvizícií a IPO
  • Globálne daňové úľavy a stimuly
 • Poradenstvo o daňovom dopade globálnej mobility a zamestnávania
 • DPH a nepriame dane
 • Transferové oceňovanie
 • Analýza rizík globálnych iniciatív, napr. OECD BEPS
 • Podpora pri budovaní silných interných tímov
 • Globálna mobilita zamestnancov
 • Odborné poradenstvo pre súkromné podniky, podnikateľov a jednotlivcov, ktorí podnikajú na medzinárodnej úrovni

Naše nástroje a riešenia

Naša medzinárodná sieť vytvára širokú škálu inovatívnych a na mieru šitých nástrojov a riešení pre podporu klientov. Medzi tieto riešenia patria aj online zdroje, napríklad „Covid-19 Global Tax and Law Tracker“ a portfólio služieb v oblasti DAC6.

Zaslať žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás