Zodpovedné investovanie je novým trendom a prináša aj zaujímavé výnosy

Spoločensky zodpovedné investovanie je čoraz populárnejšie. Tvorí už tretinu globálnych aktív. Nemusia sa však pri ňom investori uspokojiť s nižším výnosom? Podľa čoho sa určuje, ktorá firma spĺňa kritériá ESG (environmental, social, and governance) a ktorá nie? Aj na tieto otázky odpovedala magazínu Forbes Janka Ružická, riaditeľka pre udržateľné podnikanie v spoločnosti Mazars. Celý rozhovor si môžete prečítať na webe Forbes kliknutím na odkaz nižšie.

Musia sa investori, ktorí chcú investovať spoločensky zodpovedne, vzdať výnosu?

Dnes to na trhu vyzerá tak, že trend zodpovedného investovania je nielen „in“, ale investorom sa aj finančne oplatí. V lete tohto roku napríklad S&P Global zverejnilo informáciu, že až 16 z 27 ESG fondov, ktoré analyzovali, prekonalo v prvých mesiacoch tohto roku index S&P 500. Väčšia štúdia, ktorá analyzovala celý pandemický rok, ukázala, že až 19 z 26 ESG fondov dosiahlo väčší nárast ako index S&P 500. Neplatí teda, že by ESG fondy boli menej výnosné.

Ako sa vyvíja trend ESG investícií? Akí investori sa na neho orientujú? 

Čo sa týka jednotlivcov, ESG investovanie je atraktívne najmä pre mladších ľudí. Je to generácia, ktorá chce investovať svoje peniaze udržateľným spôsobom a chcú, aby boli použité na financovanie projektov a firiem s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

Zmenil sa zákazník, teda sa mení aj ponuka. Postupne budú tradiční investori odchádzať z trhu a výhradné zameranie na finančný výnos prestane byť zaujímavé. Myslím si, že udržateľné a zodpovedné investovanie sa postupne stane mainstreamom.

Dopomohla tomu aj pandémia?

Áno. To, že tu máme koronavírus, priamo súvisí so stratou biodiverzity. Zatiaľ čo veľa druhov živočíchov vymiera, potkany a netopiere, ktoré sú s väčšou pravdepodobnosťou hostiteľmi pre ľudí nebezpečných patogénov, prosperujú. Vedci na to upozorňovali už dávno.

Medzi súčasnými trendmi – zvýšeným celosvetovým dopytom po mäse, odlesňovaním a následnou stratou biodiverzity a šírením nových chorôb zoonotického pôvodu – je priama súvislosť.

Myslím, že táto naša skúsenosť s pandémiou je varovný prst. Situácia ešte viac podčiarkla to, že, ekonomika a stav životného prostredia sú spojené nádoby, aj keď niektorí ľudia sa snažia predtým zatvoriť oči a fungovať v starých vzorcoch.

 

Prečítajte si celý článok na webstránke magazínu Forbes.

Zistiť viac

Kontaktujte nás