Talent manažment - ako objaviť, vybudovať a udržať si výnimočných zamestnancov

Majitelia futbalových tímov dobre poznajú svoj tím a vedia, kto sú kľúčoví hráči. Zároveň si uvedomujú, že potrebujú naberať nové talenty, pretože niektorí členovia mužstva sa zrania, iní prestúpia ku konkurencii alebo odídu do športového dôchodku. Vedia, že musia rozvíjať svojich zverencov, lebo tí sú ich kapitál. Je za tým dlhodobá a premyslená stratégia.

Aj na tomto príklade by sa dalo ilustrovať, o čom je talent manažment. Prináša nový pohľad na prepojenie výkonu, rozvoja a spokojnosti/šťastia zamestnancov. Jeho cieľom je prilákať talentovaných ľudí, rozvíjať ich a motivovať k rastu a výkonu. Spokojní zamestnanci zostávajú vo firme dlhšie. 

Talent manažment je pre Slovensko kľúčový, kvalifikovaná pracovná sila chýba

Firmy dlhodobo pociťujú nedostatok kvalifikovaných zamestnancov v rôznych odvetviach. Bude to však ešte horšie. Dôvodom je nepriaznivá demografická situácia aj odchod študentov za vysokoškolským vzdelaním do zahraničia. V rámci krajín OECD nám patrí druhé najhoršie miesto. Slovensko opustí takmer 1 z 5 tich študentov (17%).* Väčšinou platí, že odchádzajú najlepší a najambicióznejší. Zároveň klesá aj počet absolventov vysokých škôl. Kým v roku 2010 ich bolo takmer 44 tisíc, v roku 2019 len vyše 29 tisíc.** Ide o približne 44%-ný pokles. Migranti zatiaľ nedokážu nahradiť chýbajúcich špičkových pracovníkov.

Talent ako komodita

Napriek tomu, že zamestnanci nie sú čísla, v biznise majú svoju hodnotu, ktorú je možné vyčísliť. Z ekonomického pohľadu je hlavným cieľom talent manažmentu rozvíjať kľúčových ľudí, vďaka ktorým firma vytvára zisk. V rámci ekonomiky ich môžeme považovať za komoditu. Firma potrebuje vedieť, akú hodnotu má jej jadro talentovaných ľudí (talent pool). Na jej určenie si môže položiť otázku: koľko by ju stálo, ak by odišiel top manažér?  Prichádza o profit, ktorý jej vytváral (napríklad 50 tisíc eur ročne), plus musí počítať s nákladmi na zabezpečenie rovnako kvalitnej práce od nového manažéra. To väčšinou trvá 1 až 3 roky. Stratený výnos + vytvorený náklad = vyčíslená strata zamestnanca.

Čísla sú základ

Štatistiku, ktorá určí hodnotu možno urobiť nielen pre jednotlivcov, ale aj pre jednotlivé tímy, či oddelenia. Nie je až také dôležité, aká je vysoká ich hodnota, dôležitejšie je, čo sa s ňou stane v budúcnosti. Po roku sa môže stať, že má firma namiesto 100 zamestnancov, 101, ale odchodom 5 vynikajúcich lídrov, sa hodnota jej jadra talentov znížila o 200 tisíc eur. Ak sa k tomu pripočíta investícia na ich rozvoj vo výške 10 tisíc eur, strata sa vyšplhá na 210 tisíc. Cieleným talent manažmentom má hodnota jadra talentov rásť.

Prilákaním talentu a uzatvorením kontraktu sa to nekončí

Zamestnávateľ neustále bojuje o svojho zamestnanca s konkurenciou. Ak sa nerozvíja a nerastie, odíde. Stačí, aby iná spoločnosť bola lákavejšia a už je „jednou nohou preč.“ Talent manažment ráta s premyslenou stratégiou náboru. Firma v ideálnom prípade zamestnáva ľudí ešte predtým ako ich nevyhnutne potrebuje. Seniorní pracovníci ich pred svojím odchodom majú čas zaučiť a nováčikovia majú zase čas na to, aby dorástli na požadovanú pozíciu. Cieľom je, aby prirodzená fluktuácia zamestnancov neohrozila poskytovanie služieb, či výrobu a predaj tovaru. 

Ako identifikovať talent v organizácii

Osobný rozhovor je alfa a omega. Zlaté pravidlo je počúvať a pozorovať, čo zamestnanci robia radi, čo ich zaujíma a v čom sú dobrí. Je ideálne, ak to robia vedúci tímu, manažéri a ďalší vedúci pracovníci prirodzene ako súčasť svojej práce.

Talent sa prejavuje vysokou motiváciou a výkonom. Výkon by mal ísť ruka v ruke s rozvojom a spokojnosťou. Ak sú výsledky neuspokojivé, nemusí za tým byť len nezáujem, ale aj fakt, že človek nie je na správnej pozícii. Je to pokus-omyl. Na inom mieste môže ten istý zamestnanec vynikať. Ak sa dostavia požadované výsledky, firma objavila nový talent.

Dáta odhalia skryté hviezdy

Okrem rozhovoru, talent dokážu identifikovať dáta. Často sa ľudia riadia sympatiami, dojmom, výrečnosťou. Extroverti z toho môžu profitovať viac ako introverti. Spoločnosť však disponuje množstvom dát, ktoré pomáhajú objaviť top zamestnancov aj takzvanými šedými myškami. Dôležité je mať informácie pokope, aby na ich základe vedela firma robiť rozhodnutia. Zo systémov dokáže určiť, akú tržbu priniesol zamestnanec, koľko obchodov uzavrel, či pracuje na ziskových alebo stratových projektoch a dokonca vie odhadnúť, koľko ľudí kvôli nemu odišlo. Na základe rôznych dát manažment identifikuje spoločných menovateľov - čo majú spoločné top zamestnanci, čo naopak tí najmenej výkonní. Následne vie určiť, čo chce rozvíjať a čomu naopak zamedziť.

Keďže loviť vo vodách talentu je čoraz väčšou výzvou, objaviť ho, udržať a motivovať bude rozhodujúce pre úspech spoločností. Tak, ako to je pri najlepších futbalových kluboch.

 *https://analyza.todarozum.sk/docs/382410002tu0a/

 **https://www.minedu.sk/data/att/19162.pdf