Superodpočet na výskum a vývoj

Firmy investujúce do interných inovácii, výskumu a vývoja nových riešení majú po splnení podmienok možnosť odpočítať si až dvojnásobok nákladov od základu dane.

Cieľom superodpočtu je motivovať firmy v sfére súkromného výskumu a vývoja. Jedná sa o nepriamu formu podpory daňovníkov zo strany štátu a je to najjednoduchšia forma pomoci pre nich. V porovnaní s prostriedkami zo štátneho rozpočtu či fondov EÚ nepodliehajú zložitému procesu schvaľovania či nutnosti získania osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Firma, ktorá si chce odpočet uplatniť musí formálne založiť projekt výskumu a vývoja (VaV), zadefinovať ciele, správne identifikovať relevantné náklady a vyplniť daňové priznanie. Od 1. januára 2022 si tak aktuálne môžu firmy odpočítať až 100 % výdavkov, ktoré vynaložili na VaV v zdaňovacom období, za ktoré podávajú daňové priznanie. 

Náš prístup

Našim klientom vieme poskytnúť komplexnú podporu v oblasti superodpočtu na VaV, ktorá nekončí daňovým poradenstvom. Sme schopní asistovať aj pri príprave špecifickej povinnej technickej dokumentácie.

Našim cieľom je odbremeniť vašich zamestnancov od komplikovanej agendy, ktorá je so superodpočtom spojená.

V praxi to znamená, že za vás prevezmeme kompletné spracovanie problematiky. Vyberieme projekty VaV vhodné pre odpočet, zistíme uplatniteľnosť nákladov na VaV, vypočítame výšku odpočtu a nastavíme procesy a dokumentáciu tak, aby v prípade potreby bez problémov obstála v prípade daňovej kontroly.  

Pri príprave potrebnej dokumentácie k superodpočtu nesieme plnú zodpovednosť za jeho správne uplatnenie.

Naše služby

  • Kompletné end-to-end spracovanie agendy spojenej so superodpočtom VaV
  • Revízia odpočtu na výskum a vývoj
  • Kontrola pripravenosti pre prípad kontroly z daňového úradu
  • Plná podpora v prípade daňovej kontroly
  • Konzultácie v oblastu superodpočtu na VaV

Naše nástroje a riešenia

Pri príprave dokumentácie a podpore klientov vychádzame z:

  • technickej expertízy, vďaka ktorej zamestnanci klienta pociťujú minimálnu záťaž
  • overenej metodológie, ktorá je aktualizovaná podľa zmien v legislatíve

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás