Compliance služby

Či už ide o riešenie výziev, pomoc s prácou v kancelárii alebo diskusia o tom, ako sa vás dotknú legislatívne zmeny - naším cieľom je umožniť vám uľahčený život a sústrediť sa na podstatu vášho podnikania.

Sústreďte sa na podstatu vášho podnikania

Podnikanie je už samo o sebe náročné aj bez bremien administratívy, účtovníctva či neustále sa meniacich právnych predpisov. Hľadanie správneho partnera na podporu vašich potrieb je kľúčom k získaniu istoty, že váš podnik je postavený na pevných základoch. Ponúkame pragmatické riešenia a pravidelne s vami komunikujeme, aby sme vás informovali o zmenách v predpisoch a nových zákonoch, ktoré sa vás dotknú.

Naše rozsiahle skúsenosti s prácou so súkromne vlastnenými podnikmi potvrdzujú, že chápeme požiadavkám podnikov na vysoko kvalitné informácie za účelom podpory rozhodovania, ako aj prístup k osvedčeným postupom a technológiám, ktoré vám pomôžu udržať kontrolu, znížiť riziko a zvýšiť efektivitu.

Môžeme vám pomôcť spravovať všetky aspekty vášho podnikania, od zabezpečenia súladu s lokálnymi zákonmi a predpismi, cez prípravu komplexného auditu až po kompletné externé riešenie. Preskúmajte naše služby nižšie a dozviete sa viac.

Audit a uisťovacie služby

Audit je neoddeliteľnou súčasťou zaručenia zdravia vášho podnikania. Preskúmame vaše ročné finančné záznamy a zaistíme, aby sa preukázala konzistencia a objektivita, a tým sa vytvoril jasný pohľad na budúce plánovanie. Objavte naše audítorské služby alebo nás kontaktujte kvôli ďalším informáciám.

Outsourcing

Naše služby účtovníctva a outsourcingu sú navrhnuté tak, aby vám pomohli zamerať sa na podstatu vášho podnikania. Vieme vám pomôcť pripraviť vašu ročnú účtovnú závierku, zabezpečiť spoluprácu s audítormi, poskytnúť administratívnu podporu, spravovať účtovníctvo a konsolidovať skupinové účty. Spojte sa s nami a môžeme sa porozprávať o tom, ako vám môžeme pomôcť získať pokoj. Prečítajte si tu viac informácií o našich službách.

Dane

Existuje mnoho typov daní, na ktoré treba myslieť. To môže byť komplikované. Od efektívnej štruktúry vašich investícií v iných krajinách až po správu daní, ktoré váš podnik platí na globálnej úrovni, je daňové prostredie zložité a potrebujete ho strategicky vyvážiť s obchodnými prioritami. Globálna znalosť problematiky daní potvrdzuje, že vám vieme pomôcť porozumieť jej a tiež určiť najvhodnejší čas na prijímanie určitých rozhodnutí.

Špecializované daňové poradenstvo a riešenia spoločnosti Mazars vám môžu pomôcť zvýšiť daňové úspory a vyhnúť sa rizikám. Prečítajte si viac informácií o našich daňových službách alebo sa s nami spojte kvôli ďalším informáciam.

Právne služby

Súčasťou každého podnikania je právne poradenstvo a asistencia. Klientom z celého sveta ponúkame pragmatický a špecializovaný prístup s odbornými znalosťami na globálnej aj miestnej úrovni. Spojte sa s nami a porozprávajme sa o svojom podnikaní alebo sa dozviete viac o právnych službách.

Enviromentálne, sociálne a riadiace kritéria (tzv. ESG)

Podniky zohrávajú vplyvnú úlohu v budúcnosti našej ekonomiky, komunity a spoločnosti. Z tohto dôvodu je podnikanie, ktoré funguje udržateľným spôsobom, nesmierne dôležité. Lídri podnikov musia dlhodobo myslieť a konať tak, aby slúžili svojej komunite a zlepšovali výkonnosť podnikania. Od boja proti korupcii po ľudské práva máme skúsenosti, aby sme vám pomohli v každej situácii. Prečítajte si viac o našich službách trvalej udržateľnosti.

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás. Člen tímu Mazars sa s vami spojí za účelom ďalšej diskusie.