Udržateľný prístup ako kľúčový cieľ pre MSP. Nie iba pre medzinárodné korporácie.

Spoločnosti a organizácie dbajúce o udržateľný prístup majú vyššiu šancu uspieť u investorov. Sú schopné lepšie pozicionovať svoj podnik a ľahšie zabezpečiť úspešnú akvizíciu či predaj.

ESG je skratkou, ktorá sa spája so zodpovedným podnikaním. V preklade z angličtiny sa jedná o environmentálne, sociálne a riadiace princípy v rámci organizácie. Od lídrov firiem sa očakáva, že zabezpečia udržateľnosť svojich aktivít. Podľa prieskumu Mazars C-suite barometer 2021 viac ako dve tretiny lídrov očakáva, že ich podnikanie v nadchádzajúcich rokoch transformuje svoju stratégiu udržateľnosti.

Vďaka novej budúcej európskej legislatíve sa tieto tri „vrstvy“ stanú čoraz dôležitejšími nielen vo veľkých medzinárodných korporáciách. Budú mať zmysel aj pre menšie lokálne či regionálne malé a stredné podniky.

Už to nie je iba o reputácii alebo pozitívnom PR. Spoločnosti, ktoré dodržiavajú princípy ESG, získajú nielen optimistický postoj verejnosti. Okrem toho budú môcť sebavedomejšie diskutovať s investorom či bankou.

Naši kolegovia Jana Ružická, Sustainability Director, Martin Váross, Partner, Consulting a Igor Mišík, Senior Manager pre transakčné poradenstvo, poskytli rozhovor magazínu Trend. Ich postrehy a pohľad na vec nájdete v publikácii Trend Prime. Rozhovor je len v slovenskom jazyku.

V interview sa dozviete: 

  • ako vnímajú rozdiel medzi ESG a CSR lídri firiem?
  • prečo musí firma zabezpečiť dáta o ESG aktivitách a rizikách? 
  • čo môže malým a stredným podnikom pomôcť pri integrácii ESG princípov?
  • ako pristupujú investori k firmám, ktoré systematicky riadia a znižujú ESG riziká?

Prečítajte si interview

Kontaktujte nás