Prečo na ESG záleží?

Za posledných 18 mesiacov sme v spoločnosti Mazars boli svedkami výraznej vlny záujmu zo strany organizácií, ktoré chceli zistiť viac o tom, ako zlepšiť prístup k ESG a posilniť výsledky v oblasti sociálnej hodnoty.

Na základe mojich skúseností bývajú tieto rozhovory motivované kombináciou troch faktorov:

  • organizačná hodnota,
  • prístup ku kapitálu,
  • dodržiavanie predpisov.

Vedúci predstavitelia organizácií sú čoraz obozretnejší pri formulovaní jasného podnikateľského základu v oblasti ESG voči svojim zainteresovaným stranám. Trvalé zameranie na ESG môže okrem altruistických výhod pre životné prostredie a celú spoločnosť priniesť aj významnú pridanú organizačnú hodnotu. Inteligentní lídri si uvedomujú tento prínos, ktorý ESG prináša.

Iniciatívy v oblasti ESG

Iniciatívy ESG poskytujú organizáciám okrem mnohých iných výhod aj príležitosť na to, aby sa prezentovali ako atraktívni zamestnávatelia, aby si udržali zamestnancov a zvýšili ich motiváciu, znížili prevádzkové náklady a zlepšili riadenie rizík.

Na podporu projektov, ktoré môžu preukázať jasné a merateľné výsledky v oblasti ESG, alebo pre organizácie, ktoré môžu jasne naformulovať skúsenosti a referencie v oblasti ESG, je k dispozícii čoraz viac finančných prostriedkov. To je obzvlášť dôležité pre organizácie vo verejnom a sociálnom sektore, ktoré pôsobia v prostredí s obmedzenými zdrojmi.

Okrem toho, keďže čoraz viac organizácií poskytujúcich finančné služby sa snaží prideľovať kapitál na projekty súvisiace s ESG, aby preukázali svoj vlastný záväzok v oblasti ESG, náklady na kapitál sa môžu výrazne znížiť. Vidíme to napríklad vo forme zvýhodnených úrokových sadzieb alebo iných podmienok pôžičiek pre projekty ESG.

Predpisy

Dôležitou hnacou silou zmien sú aj predpisy. Tvorcovia politík sa snažia držať krok s meniacimi sa postojmi k ESG a nabádať organizácie k lepším výsledkom v oblasti ESG.

Podľa môjho názoru by však súlad s predpismi v oblasti ESG mal byť vedľajším produktom vážneho prístupu k ESG, nie hlavnou motiváciou pre snahu o zmenu. Ak pristupujete k ESG výlučne ako k téme, ktorú treba riešiť z dôvodu súladu s predpismi, nevyhnutne to znamená, že vám uniká pridaná hodnota alebo finančné výhody, ktoré ESG môže ponúknuť.

Je povzbudzujúce, že ESG rýchlo stúpa v rebríčku priorít verejných služieb. Organizácie však musia prejsť ešte obrovský kus cesty, aby mohli tvrdiť, že majú ESG skutočne zakorenené vo svojej DNA.

Je dôležité, aby sme všetci začali brať tieto otázky vážne už dnes, a to nielen preto, aby sme ochránili planétu a našu spoločnosť pre budúce generácie, ale aj preto, aby organizácie mohli ochrániť svoju vlastnú budúcnosť. V kultúre viac zameranej na ESG sa organizácie, ktoré tieto zmeny neprijmú, budú cítiť čoraz viac bezvýznamné.

Ak by ste sa chceli porozprávať o tom, ako implementovať ESG vo vašej organizácii, prosím, kliknite na tlačidlo nižšie, pošlite nám správu a čo najskôr sa Vám ozve niektorý z členov nášho tímu.

Kontaktujte nás

* povinné polia

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Ak je požadované pole ponechané prázdne, nebude možné spracovať vašu žiadosť.
Vaše osobné údaje sa zhromažďujú za účelom spracovania vašej žiadosti. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mazars na Slovensku: https://slk.mazars.sk/Zasady-ochrany-osobnych-dajov

Kontaktujte nás