Potravinársky priemysel

Na mieru šité riešenia, ktoré vám pomôžu od farmy až po vidličku.

Potravinársky priemysel je dynamický a neustále sa vyvíja. Prevádzkovatelia musia myslieť na dopyt zákazníkov, zdravotné pravidlá, environmentálne aspekty a tlak na dodávateľské reťazce. Spoločnosť Mazars sa vďaka úzkej spolupráci ponorí do vašej reality. Naši odborníci ponúkajú integrované služby v oblasti auditu, poradenstva a daní, aby ste boli konkurencieschopní a mohli rásť.

Náš prístup 

Spoločnosti pôsobiace v potravinárskom sektore chcú rásť na trhu, ktorý je plný výziev: konsolidácia s maloobchodníkmi, environmentálne aspekty, meniace sa očakávania spotrebiteľov, zdravotné otázky, riadenie dodávateľského reťazca a mnohé ďalšie. Firmy s agilným a proaktívnym prístupom k zmenám na trhu majú najväčšiu šancu dosiahnuť svoje ciele.

V spoločnosti Mazars podporujeme širokú škálu klientov v tomto odvetví. Pomáhame firmám vo všetkých aspektoch potravinárskej výroby, od malých a stredných podnikov až po veľké družstvá a korporácie, od tuzemských hráčov až po celosvetové značky. Patria sem poľnohospodárske organizácie, výrobcovia, spracúvatelia, baliarenské podniky, dovozcovia, firmy zamerané na špecializované produkty, etnické potraviny, distribútori, maloobchodníci či reštaurácie.

Naši odborníci majú potrebné znalosti, skúsenosti, dôveru a nezávislosť na to, aby vám poskytli poradenstvo a potrebné usmernenie na ceste za rastom a strategickými cieľmi.

Máme správne prísady na to, aby sme vám pomohli: 

 • Zvýšiť obrat zásob vďaka lepším procesom a kontrole
 • Znížiť plytvanie výrobkami 
 • Identifikovať nové výrobky a zákaznícke základne
 • Zvýšiť cash flow
 • Prijať lepšie podnikateľské rozhodnutia založené na nákladových modeloch
 • Zabezpečiť dodávateľský reťazec

 

Zameriavame sa na to, aby vaša firma dosiahla želané ciele. Náš tím odborníkov má desaťročia skúseností so širokou škálou pravidiel v oblasti auditu a daní, transakčných služieb a špecializovaných finančných služieb. Ak si vyberiete našu spoločnosť, pridelíme vám kontaktnú osobu, ktorá bude mať na starosti tím zložený z odborníkov podľa vašich potrieb, ktorý nájde správne riešenia na vaše strategické ciele, bez ohľadu na to, v ktorej časti životného cyklu sa firma nachádza.

Naše služby

Naši partneri majú prístup k širokej škále služieb v oblasti auditu, daní a poradenstva:

 • Účtovníctvo a audit
 • Ocenenie
 • Riadiace informačné systémy
 • Programy a finančné stratégie na zvýšenie zisku
 • Náležitá starostlivosť a ďalšie služby v oblasti fúzií a akvizícií
 • Strategické plánovanie budúcej konsolidácie alebo stratégia odchodu z firmy
 • Daňové poradenstvo a súlad
 • Udržateľnosť a firemná spoločenská zodpovednosť (CSR)
 • Premena podnikania

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás