Zdravotníctvo

Špecializované poradenstvo a podpora pre silnejšie zdravotnícke služby.

Cieľom zdravotníckych systémov po celom svete je poskytnúť pacientom lepšie výsledky napriek finančným tlakom a náročným výkonnostným cieľom. Preto si mnohí poskytovatelia kladú otázku, ako môžu poskytovať lepšiu starostlivosť orientovanú na pacienta, a zároveň zvýšiť efektivitu a zlepšiť pracovné podmienky zdravotníckych a sociálnych pracovníkov. Poskytujeme celú škálu poradenských služieb v oblasti auditu a daní, aby sme vám pomohli dosiahnuť organizačné a strategické ciele.

Náš prístup  

Či už sa zameriava na starostlivosť alebo liečbu, každý poskytovateľ má vlastné priority a výzvy. Na konkurenčnom trhu, kde hospodárske a politické sily formujú spôsob poskytovania služieb, musia prevádzkovatelia zabezpečiť, aby mali obchodné modely zosúladené s cieľmi a hodnotami do budúcna. To je obzvlášť dôležité vo svetle zmien v profile pacientov vzhľadom na epidemiologické zmeny, technologický pokrok, inovatívnych hráčov na trhu, nové obchodné modely a dopyt po väčšej transparentnosti, pričom všetky tieto prvky vytvárajú tlak na poskytovateľov.

Spoločnosť Mazars poskytuje zdravotníckemu sektoru poradenstvo, usmernenia a riešenia, ktoré podporia informované rozhodnutia a vedú k úspešným výsledkom. Pracujeme na všetkých úrovniach riadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a vďaka hĺbkovej expertíze dokážeme zabezpečiť personalizovanú podporu klientom v súkromnom aj verejnom sektore.

Medzi našich klientov patria celoštátne, regionálne aj miestne orgány, verejné a súkromné zdravotnícke inštitúcie a organizácie pacientov, ktoré potrebujú účtovné poradenstvo a pomoc so strategickými alebo prevádzkovými zmenami.

Náš tím pozostáva z účtovníkov špecializujúcich sa na zdravotníctvo a multidisciplinárnych poradcov, ktorí chápu zdravotnícky sektor a jedinečné výzvy, ktorým čelíte. Náš prístup je založený na spolupráci, pracujeme ako jeden integrovaný tím a vyberáme vhodných expertov zo siete Mazars, aby ste dostali správne poradenstvo na podporu vašich cieľov.

Naše služby 

V sektore zdravotníctva a sociálnej starostlivosti zabezpečujeme:

  • Strategickú podporu, napríklad stratégiu expanzie, transakcie, strategické plánovanie či optimalizáciu systémov a procesov​
  • Zlepšenie prevádzkového a finančného výkonu, napríklad finančný a organizačný audit a reštrukturalizáciu, mapovanie rizík, optimalizáciu procesov, riadenie zmien, finančné modely, školenie manažérov a zamestnancov
  • IT poradenstvo, napríklad strategické plánovanie informačných technológií, IT audit, analýzu a obchodné informácie, kybernetickú bezpečnosť
  • Regulačný súlad, napríklad hodnotenie pripravenosti na vyšetrovanie a audit, vývoj a hodnotenie politík, procesov a programov

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás