Rebranding značky Mazars je kľúčovým míľnikom

Paríž, Bratislava, 21. október 2020: Medzinárodná audítorská, daňová a poradenská spoločnosť Mazars dnes vo viac ako 90 krajinách kde pôsobí slávnostne odhalila novú identitu značky. Tento krok predstavuje významný míľnik v osemdesiatročnej histórii skupiny. Rebranding je zároveň súčasťou medzinárodnej stratégie Mazars ktorej zámerom je priniesť na audítorský a poradenský trh výber a iný pohľad na audítorskú a poradenskú prax. Cieľom rebrandingu je tiež plnenie záväzku spoločnosti, ktorá sa dlhodobo usiluje o spravodlivý, prosperujúci a udržateľný svet.
  • Mazars rebranduje svoju značku vo vyše 90 krajinách
  • Rebranding má za cieľ podporiť úspešnú stratégiu celosvetovej expanzie skupiny a akcentovať odlišný pohľad na trh audítorských a poradenských služieb
  • Rebranding potvrdzuje záväzok spoločnosti podieľať sa na budovaní spravodlivého a prosperujúceho sveta

Hervé Hélias, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Mazars Group, uviedol:

„Som veľmi rád, že môžem odhaliť našu novú identitu značky po dvoch rokoch rozsiahlych konzultácií s našimi partnermi, zamestnancami, klientmi a všetkými zainteresovanými stranami. Nová identita odráža našu súčasnú pozíciu na trhu a nasleduje naše ambície, kam by sme firmu do budúcna chceli ďalej posúvať. Mazars je jeden prepojený tím pôsobiaci po celom svete s takým rozsahom služieb, aby vedel pomôcť veľkým medzinárodným firmám aj lokálnym klientom a zároveň má dostatočne agilný, kreatívny a osobný prístup. V každej krajine, kde pôsobíme, naše tímy prepájajú lokálny prístup s medzinárodnou perspektívnou. Poskytujú tak klientom rôznych typov a veľkostí skutočné partnerstvo, ktoré im dáva dôveru v ich podnikaní a pomáha im dosiahnuť ich ciele."

Stratégia vyváženého rastu a úspešnej expanzie

Mazars rebranduje svoju značku na základe stabilného, ​​vyváženého rastu a úspešnej expanzie, čo odráža silnú pozíciu skupiny na medzinárodnom trhu. V minulom roku zaznamenala skupina obrat vo výške 1,8 miliardy EUR (finančný rok 2018/2019), čo predstavuje nárast o 10,4% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Nárast obratu v rokoch 2018/2019 bolo podporený silným organickým rastom vo výške 9%.

Rebranding značky tiež zároveň dovršuje premenu spoločnosti Mazars v silnú medzinárodnú skupinu, ktorá je teraz zastúpená vo viac ako 90 krajinách a teritóriách a zamestnáva takmer

25 000 ľudí po celom svete. Mazars North America Alliance združuje ďalších 16 000 odborníkov, ktorí pomáhajú medzinárodným klientom v USA a Kanade. Táto medzinárodná expanzia spoločnosti sa odráža v geografickej diverzifikácii i zdrojov príjmov skupiny: viac ako tretina príjmov spoločnosti Mazars teraz pochádza z krajín mimo Európy. Región Ázia-Tichomorie zaznamenal v období 2018/2019 najvyššiu mieru rastu až o 22,6% a tento región momentálne predstavuje približne 15% celkových príjmov spoločnosti Mazars.

Hervé Helias na margo rastu a expanzie Mazars uviedol: "Za 75 rokov sa naše hlavné zásady nezmenili, ale naša firma sa zmenila. Za posledných desať rokov sme narástli až dvojnásobne a naša ponuka služieb, počet klientov a nových talentov korešpondovala s naším rastom. Dnes poskytujeme audítorské služby takmer 2000 subjektom verejného záujmu po celom svete. Spolupracujeme s 30% kótovaných firiem vo Francúzsku, a v Číne poskytujeme služby takmer 140 veľkým kótovaným spoločnostiam. Našimi klientmi je tiež takmer 50 000 súkromných a rodinných firiem, od súkromných klientov a start-upov až po etablované medzinárodné firmy.“

Som veľmi hrdý na našu novú značku. Vo firme pôsobím už od jej začiatku na slovenskom trhu v roku 2000 a od tej doby sme prešli kus cesty. Pred 20 rokmi sme začínali v malej kancelárii s audítorskými službami. Teraz patríme medzi najväčšie poradenské spoločnosti na Slovensku s kompletným portfóliom služieb v oblasti outsourcingu účtovníctva, daní a poradenstva,“ komentuje rebranding managing partner Mazars na Slovensku a dodáva:. „Naša nová identita značky pekne zachytáva našu schopnosť spájať osobný a lokálny aspekt s rozsahom medzinárodnej firmy.“

Iný a vyvážený pohľad 

V rámci poskytovania konzistentných, vysoko kvalitných a na mieru šitých služieb, ktoré spĺňajú potreby klientov, Mazars ponúka skutočne nový pohľad na trh s audítorskými, daňovými a poradenskými službami, čo sa odráža aj v jej novej identite značky.

„Univerzita Mazars nedávno už druhý raz po sebe získala akreditáciu CLIP. Ide o poprednú akreditáciu pre firemné univerzity. Pociťujeme veľkú zodpovednosť voči našim zamestnancom. Pomáhame im napredovať vo svojom odbore a stať sa lídrami, pretože naším cieľom je poskytovať klientom služby v súlade s najvyššími štandardmi a zostať obľúbeným zamestnávateľom,“ uviedol Hervé Hélias.

Spoločnosť neustále investuje do expertízy, technológií a kontroly kvality v oblasti auditu, aby mohla aktívne formovať diskusiu a zabezpečiť udržateľnosť tohto odvetvia. „Toto odvetvie potrebuje technické a regulačné inovácie, konzistentné normy kvality a možnosť výberu,“ vysvetľuje Hervé Hélias.

Hoci audit predstavuje takmer 50% ročného obratu, Mazars rozvíja svoje portfólio služieb aj v oblasti outsourcingu účtovníctva, daní a poradenstva. Verí, že táto rôznorodosť je dôležitá pre podniky bez ohľadu na ich veľkosť. Tie sa potrebujú zorientovať na zložitých regulovaných trhoch a rásť udržateľným spôsobom.

Nová identita značky tiež znovu potvrdzuje dlhodobé hodnoty spoločnosti Mazars, vrátane integrity a zodpovednosti. Dôležitá súčasť tohto záväzku k budovaniu spravodlivého a prosperujúceho sveta je vedúca pozícia spoločnosti v oblasti výskumu a utváraní debaty o tom, ako môžu finančné služby zmierniť dopady klimatických zmien. Rovnako ako jej príspevok ku kolektívnemu úsiliu zabezpečiť spolu so všetkými zainteresovanými stranami kvalitu auditu a odstrániť priepasť medzi očakávaniami a skutočnosťou, s ktorou bojuje celé odvetvie.

Cécile Kossoff, globálna líderka pre značku, marketing a komunikáciu dodáva: „Všetci sme veľmi hrdí na našu firmu, na našu cestu a na novú značku Mazars. Nová identita je založená na firemnej DNA a zdôrazňuje to, kým sme, ako pracujeme a v čom sme iní. Vyzdvihuje našu históriu a integrovaný prístup. Odráža medzinárodný dosah s hlbokými lokálnymi koreňmi, ale aj náš zmysel pre zodpovednosť voči odvetviu, dlhoročnú technickú expertízu a kvalitu, vzájomný rešpekt voči klientom, jedinečný ľudský prístup, ktorí si veľmi cenia, sebaistotu a ubezpečenie, ktoré im prinášame, a zanietenie pre správu vec.“

###

Kontakty

Martina Jurčíková Pikulova, Manager, Marketing and komunikácia, Mazars in Slovakia, martina.pikulova@mazars.sk