Budúcnosť auditu: pohľad na trh - mýty, realita a ďalšie kroky

Audítorská profesia stojí pred rozhodujúcim okamihom: očakávania trhu sa posúvajú, technológia posilňuje audítorov a zvyšuje kvalitu, počet prípadov volajúcich po vývoji auditu rastie a séria veľkých podnikových zlyhaní vyvoláva otázky týkajúce sa kvality služieb, ktoré môžu spoločnosti očakávať.

V tejto súvislosti spoločnosť Mazars poverila nezávislú výskumnú spoločnosť, aby zachytila globálny pohľad trhu na očakávania a ďalšie smerovanie auditu a pozvala zainteresované strany, aby zvážili nevyhnutné zmeny pre jeho vývoj.

Tento nedávny prieskum odhaľuje potrebu vývoja auditu a jasnejších usmernení rozsahu a prostriedkov auditu. Prieskum predstavuje 501 odpovedí z 12 krajín a kriticky objasňuje čo respondenti očakávajú od auditu. Zdôrazňuje šesť „významných zistení“ vrátane: vnímania poslania audítorov a očakávaných prínosov auditu spoločnosti; významnosti technológie pre proces auditu; najočakávanejších zručností audítorov; pohľadu na rozšírenie audítorských služieb; a v neposlednom rade postoje a záujem o rotáciu a reformu auditu.

Zistenia poskytujú pohľad na štyri „mýty“ trhu týkajúce sa toho, čo sa dá od auditu očakávať, ako sa realizuje, aké oblasti by mali audítori pokrývať a záujem o spoločný audit.

Vyvrátenie štyroch mýtov trhu o audite:

  • Mýtus č.1: Hlavným cieľom auditu je zistenie podvodov
  • Mýtus č.2: Budúcnosť auditu je v robotike
  • Mýtus č.3: Audítori by sa mali držať tradičných finančných ukazovateľov
  • Mýtus č.4: Spoločnosti nechcú spoločný audit

Stiahnite si „Budúcnosť auditu: pohľad na trh - mýty, realita a ďalšie kroky“ nižšie

Okrem vyvrátenia štyroch mýtov o audite sa správa zameriava na tri dôležité otázky pre tvorcov politík: vývoj auditu, rozšírenie audítorských služieb a podpora správnych zručností. Ďalej sú v správe zistenia rozdelené podľa regiónu, typu organizácie a pracovnej pozície.

Zvyšovanie relevantnosti a kvality auditu

Audit je a vždy bol jadrom toho, čo robíme. Preto sa zaväzujeme hľadať spôsoby, ako posilniť našu profesiu a spolupracovať s ostatnými na rozvoji nášho odvetvia.

Stiahnite si správu a spoznajte pohľad trhu na:

  •  Čo spoločnosti očakávajú od auditu
  •  Globálna tendencia po reformách a spoločnom audite
  •  Spoločnosti, ktoré chcú, aby audítori rozšírili svoje spektrum služieb nad rámec finančných auditov
  •  Atribúty dobrého audítora
  •  Ako technológia posilňuje schopnosti audítorov a nie ich nahrádza
  •  A viac.

Dokument

The future of audit: market view

Kontaktujte nás