Doprava a logistika

Riešenia, ktoré posunú vašu stratégiu vpred.

Odvetvie dopravy a logistiky neustále čelí zmenám a neistote. K zásadným zmenám prispievajú prísnejšie regulácie, environmentálne obmedzenia, medzinárodné obchodné spory a digitalizácia. Naše služby v oblasti auditu, poradenstva a daní pomáhajú spoločnostiam zorientovať sa v komplexnom prostredí tohto sektora. Naša medzinárodná sieť disponuje schopnosťami a vedomosťami z rôznych sektorov a vytvára tak riešenia, ktoré sú ideálne pre vás aj váš trh.

Náš prístup 

Dopravné a logistické firmy pôsobia na globálnom trhu, kde čelia širokej škále ekonomických, regulačných a technologických vplyvov. Tento sektor pravdepodobne pocíti značný dopad brexitu a nedostatku pracovníkov. Nárast elektronického predaja ešte viac zaťažuje toto odvetvie, od ktorého sa očakávajú udržateľné zmeny smerom k digitalizácii. Spoločnosť Mazars podporuje množstvo rôznych dopravných a logistických spoločností pôsobiacich doma aj v zahraničí, ktoré čelia podobným výzvam. Medzi našich klientov patria prepravcovia, doručovatelia, prístavy, sprostredkovatelia, poskytovatelia služieb, sklady, letecké spoločnosti, inštitúcie riadiace leteckú dopravu, a ďalšie.

Odvetvie letectva a riadenia letovej prevádzky v 90. rokoch minulého storočia čelilo deregulácii a vznik nízko-nákladových leteckých spoločností viedol k polarizácii priemyslu na spoločnosti, ktoré kladú dôraz na náklady a luxusných dopravcov. Premenlivé ceny paliva, rastúce finančné náklady a intenzívna hospodárska súťaž predstavujú konštantné výzvy. Jednou z najväčších ťažkostí v tomto sektore je však preťažená kapacita.

Tvorcovia politík posielajú čoraz väčšie investície do odvetvia železničnej dopravy v rámci boja proti klimatickým zmenám. Budovanie infraštruktúry však podlieha rôznorodým lokálnym a celoštátnym zákonom a pravidlám, a celý sektor zároveň musí rýchlo reagovať na pribúdajúce očakávania zákazníkov a regulačných orgánov.

Odvetvie lodnej dopravy je kľúčovou súčasťou voľného toku tovaru po celom svete. Návyky spotrebiteľov sa však menia a cezhraničný obchod ohrozuje aj protekcionizmus a clá. Spoločnosti pôsobiace v tomto sektore preto čelia viacerým rizikám, ale aj príležitostiam. Musia tiež reagovať na nové regulačné výzvy, keďže snaha o dekarbonizáciu so sebou nesie nové investičné potreby.

Nákladná cestná doprava čelí podobným výzvam. V tomto odvetví firmy čelia tlaku na zvýšenie efektivity a udržateľnosti, hoci prekážky neustále pribúdajú. S nižšími maržami v dôsledku vyšších prevádzkových nákladov sa celý sektor snaží o lepšie finančné výsledky, kým zákazníci očakávajú kratšie dodacie lehoty.

Riadenie logistických a dodávateľských reťazcov je čoraz náročnejšie v prostredí, ktoré neustále ohrozuje ekonomická a geopolitická neistota. Logistické spoločnosti sa tiež musia vysporiadať s menej prísnymi prekážkami na vstup na trh, ako aj s digitalizáciou, ktorá je motorom zmien.

Bez ohľadu na to, v ktorom sektore pôsobíte, náš multidisciplinárny integrovaný tím vám poskytne expertízu a riešenia na mieru šité vašim špecifickým potrebám a trhu a pomôže vám prekonať výzvy. 

Pomôžeme vám napríklad:

 • Optimalizovať výrobné náklady a finančné výsledky
 • Využiť trhové príležitosti a posilniť prítomnosť na trhu
 • Zabezpečiť operácie
 • Zaistiť súlad
 • Zlepšiť prevádzkový výkon

Každý z našich skúsených odborníkov má skúsenosti v danom sektore a praktické skúsenosti nadobudnuté počas dlhoročnej práce v príslušnom odvetví. Pri spolupráci zvážime celú škálu možností, aby sme našli optimálne riešenie a pomohli vám naplniť strategické ciele. Naši odborníci chápu zložité pravidlá a regulácie, ktoré ovplyvňujú vašu organizáciu a disponujú expertízou našej globálnej siete odborníkov, vďaka čomu vám zabezpečíme nevyhnutné potrebné rady. 

Naše služby

Pomáhame dopravným a logistickým spoločnostiam zabezpečiť prevádzku a vytvoriť hodnotu pomocou širokej škály riešení:

 • Finančný audit
 • Riadenie rizík a interná kontrola
 • Firemné financie
 • Transakčné služby
 • Daňové plánovanie a súlad
 • Forenzné služby a vyšetrovanie
 • Riešenia pre zamestnávateľa
 • Digitálna transformácia a technológie
 • Služby udržateľnosti

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás