Biofarmaceutický priemysel

Poradenstvo na podporu inovácií a medicínskych objavov.

Farmaceutické spoločnosti pôsobia v odvetví, kde sú podnikateľské modely značne ovplyvňované reguláciami, tlakom na ceny a snahou o prevratné objavy. Dôraz sa za každých okolností kladie na dosiahnutie ešte lepších výsledkov a zachovanie ziskovosti. Naša spoločnosť pomáha firmám zorientovať sa v tomto komplexnom prostredí a prerozdeľovať zdroje tak, aby sa mohli zamerať na vedecké objavy.

Náš prístup

Spoločnosti pôsobiace v sektore biologických vied vždy kládli na prvé miesto inovácie a vedecké objavy. No zároveň musia bojovať s konkurenčným prostredím, technologickým pokrokom, novými hráčmi na trhu a meniacimi sa podnikateľskými modelmi. Firmy tiež hľadajú odpovede na kľúčové globálne výzvy v oblasti zdravotníckych služieb, medzi ktoré patrí starnúca populácia, chronické ochorenia a riziko budúcej pandémie.

Spoločnosť Mazars spolupracuje s firmami vo farmaceutickom priemysle a sektore biologických vied a pomáha im zorientovať sa v zmenách, efektívne rozdeľovať zdroje a tvoriť nové vzťahy, ktoré budú poháňať dlhodobú hodnotu a povedú k pozitívnym výsledkom pre spoločnosť. Staňte sa naším partnerom a využite poradenstvo na mieru šité vašej situácii. Náš multidisciplinárny tím je vždy zostavený tak, aby zodpovedal vašim jedinečným potrebám, či už ste startup v biotechnologickom sektore alebo nadnárodná farmaceutická spoločnosť.

Ako spoločnosť s medzinárodným pôsobením a odborníkmi po celom svete ponúkame globálnu perspektívu a rozmanité skúsenosti potrebné na to, aby sme vám pomohli prijať informované rozhodnutia. Možno chcete zefektívniť svoju prevádzku, zmeniť technológie alebo reštrukturalizovať firmu tak, aby ste mohli konkurovať novým hráčom na trhu. Bez ohľadu na okolnosti vám poskytneme informácie a expertízu potrebnú na zvýšenie konkurencieschopnosti a naštartovanie dlhodobého rastu. 

Naše služby 

Pomôžeme vám dosiahnuť bezchybnú prevádzku vďaka schopnostiam v týchto oblastiach:

  • Stratégia a prevádzka, napríklad budovanie a zmena stratégie, fúzie a akvizície, náležitá starostlivosť, riadenie projektov, zlepšenie a automatizácia obchodných procesov, školenie a podpora
  • Regulačný súlad, napríklad hodnotenie a dosiahnutie súladu, podpora pri príprave na regulačnú kontrolu, audit kliniky, dodávateľa či klinického skúšania, vývoj programu kvality a systému riadenia kvality
  • Technologická podpora, napríklad hodnotenie IT, stratégia, architektúra, dizajn a implementácia, hodnotenie a výber technológií, stratégia a migrácia údajov do cloudu, analýza údajov
  • Riadenie rizík, napríklad tvorba programu a hodnotenie riadenia firemných rizík, hodnotenie kybernetickej bezpečnosti a ochrana údajov, stratégia, implementácia a riadenie služieb, plánovanie odolnosti organizácie​
  • Účtovníctvo, dane a poradenstvo

Spoločnosť Mazars disponuje dlhoročnými skúsenosťami vo farmaceutickom priemysle a odvetví biologických vied, preto vieme našim klientom pomôcť s výzvami, ktorým čelia.

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás