Analýza údajov v sektore dopravy a logistiky: možnosť odkryť obrovský potenciál

Analýza údajov pomôže dopravným spoločnostiam posilniť obchodné operácie. Vďaka nej môžu prijať lepšie rozhodnutia založené na komplexných a aktuálnych informáciách relevantných pre kľúčové ukazovatele výkonu. V odvetví s nízkymi a premenlivými maržami je nevyhnutné myslieť aj na detaily. V mnohých spoločnostiach je však analýza údajov stále v plienkach. Spoločnosť Mazars skúmala použitie a potenciál analýzy údajov v dopravných a logistických spoločnostiach.

Využitie analýzy údajov

V našej štúdii sme vyspovedali väčšinových akcionárov a/alebo finančných riaditeľov šestnástich holandských dopravných a logistických spoločností s obratom do 500 miliónov eur. Rozhovory prebiehali ešte pred koronakrízou, preto sme do tejto štúdie nemohli zakomponovať prípadné dopady krízy.

So zúčastnenými firmami sme diskutovali o tom, ako v minulosti používali analýzu údajov a ako ju používajú dnes, ale aj o ambíciách v rámci analýzy údajov do budúcna a čo je potrebné na to, aby sa tieto ambície premenili na skutočnosť. Pozreli sme sa tiež na to, čo funguje dobre a čo by sa dalo zlepšiť.

Firma založená na dátach

V rozhovoroch sa ukázalo, že mnohé spoločnosti prijímajú prvé kroky na to, aby sa stali firmou založenou na údajoch. Pre lepšiu ilustráciu sme použili takzvaný Gartnerov analytický model, ktorý popisuje štyri úrovne vyzretosti a uvádza aktuálnu úroveň vyzretosti analýzy údajov v danej spoločnosti. Väčšina opýtaných spoločností sa momentálne nachádza na úrovni 1 („čo sa stalo“) alebo úroveň 2 („prečo sa to stalo“).

V rozhovoroch a pri analýze údajov sa ukázalo, že používanie dát je v opýtaných firmách stále v plienkach, a že potenciál sa využíva len vo veľmi malej miere. Všimli sme si však, že spoločnosti majú jasnú ambíciu posunúť sa na ďalšiu úroveň.

Vízia a líderstvo

Jedným z kľúčových záverov našej štúdie je fakt, že vízia a líderstvo zo strany vedenia spoločnosti sú základným predpokladom pre budovanie analýzy údajov v danej organizácii. Vývoj zdola nahor iniciovaný „v teréne“ nie je dostatočný.

Použitie analýzy údajov sa často začína malými pilotnými projektmi a nástrojmi na získavanie obchodných informácií na úrovni oddelenia plánovania a/alebo financií. Všimli sme si, že tieto projekty často vedú k rýchlym finančným a ďalším výhodám. Je to čiastočne spôsobené väčším počtom lepších a aktuálnejších informácií relevantných pre KPI, ktoré umožňujú lepšiu a priamu kontrolu. Spoločnosti s najlepšími výsledkami uviedli, že investície do týchto projektov sa rýchlo vrátia a že mali začať oveľa skôr.

Všimli sme si tiež, že k lepšiemu uplatňovaniu analýzy prispieva kombinácia skúsených zamestnancov a absolventov stredného a vyššieho odborného vzdelávania (napríklad v oblasti ekonometrie alebo obchodných informácií). Ďalším prínosom je fakt, že takáto spoločnosť je vnímaná ako atraktívna pre mladých talentovaných ľudí.

Osvedčené postupy

Vytvorili sme súbor osvedčených postupov, ktoré uplatňujú spoločnosti na vyššej úrovni analýzy údajov. Spojili sme ich s našimi znalosťami a skúsenosťami v tomto odvetví a doplnili sme ich o výsledky rozhovorov.

Je dôležité povedať, že použitie analýzy údajov zo strany vedenia prebieha v úzkej spolupráci so zamestnancami, ktorí sa na nej podieľali. Analýza údajov už nie je len o systémoch alebo IT, často ide o úplne nový štýl práce. Ak sa naučíte veriť dátam a využijete dlhoročné skúsenosti a vedomosti, dokážete naplno odomknúť skrytý potenciál. 

Zadefinovanie jednoznačných a podrobných kľúčových ukazovateľov výkonu je nemenej dôležité. Vďaka nim získate prístup k správnym dátam, ktoré môžete modelovať a vizualizovať, a zabezpečíte tak nápravu v správnych oblastiach. Celú správu si môžete prečítať nižšie.

Žiadosť o ponuku

Dokument

Data analysis in the transport and logistics sector- still plenty of potential to unlock.pdf

Kontaktujte nás