COVID-19 & Váš biznis

Pandémia COVID-19 spôsobuje po celom svete neistotu a narušenie stability. Prioritami spoločnosti Mazars Slovakia aj Skupiny sú ochrana ľudí a zabezpečenie kontinuity podnikania a služieb pre našich klientov. Základom všetkého je naše integrované partnerstvo, navzájom sa podporujeme na Slovensku, v regióne strednej a východnej Európy a na celom svete.
Od začiatku krízy pozorne sledujeme situáciu a prijímame opatrenia na zmiernenie účinkov pandémie. Sme na strane našich klientov a pomáhame im orientovať sa v týchto bezprecedentných náročných časoch.