MSP čelia nekonečným výzvam. Crowdberry a Mazars spájajú sily.

Crowdberry, najväčšia investičná platforma v segmente alternatívnych investícií na Slovensku a v Českej republike a medzinárodná audítorská a poradenská spoločnosť Mazars uzavreli v Bratislave memorandum o spolupráci. Ich spoločným cieľom je aj v nadväznosti na súčasnú situáciu pomáhať súkromným podnikom vo všetkých fázach ich životného cyklu – od ich počiatočnej fázy až po exit.

Spoločná misia

V rámci spolupráce sa zameriavajú tak na spoločnosti ako aj investorov. Zámerom je prepojiť inovatívne súkromné a rodinné firmy s tzv. smart kapitálom investorov. To prispieva nielen k rastu jednotlivých biznisov, ale aj k tvorbe hodnôt a v neposlednom rade aj budúcemu rozvoju ekonomiky. 

Myšlienka tejto spolupráce prirodzene vyplynula zo záväzkov oboch spoločností prispievať k budúcej prosperite spoločnosti. Crowdberry má vo svojom segmente bohaté skúsenosti a jej expertíza siaha od implementácie rastových plánov pre podnikateľov cez hľadanie alternatívnych príležitostí na zhodnotenie kapitálu až po efektívne využitie zdrojov a alokáciu kapitálu v rámci ekonomiky.  

Kompetencie spoločnosti Mazars na druhej strane siahajú od nastavenia správnej firemnej štruktúry či posúdenia stavu dodržiavania regulačných a audítorských požiadaviek na lokálnych trhoch; až po odborné znalosti v oblasti fúzií a akvizícií, efektívneho daňového plánovania alebo poradenstva v oblasti IT v nadväznosti na rozvoj v oblasti digitalizácie.

„Rozbehnúť a udržať úspešné podnikanie nikdy nie je priamočiare. Sme si vedomí, že riziká, výzvy a príležitosti, ktorým čelia startupy a malé a stredné podniky v súčasnosti, sú jedinečné. V Mazars považujeme za dôležité podporiť ich vo všetkých aspektoch ich práce a dodať im odvahu, aby mohli naplniť svoje vízie vytvoriť hodnotu, vybudovať silný odkaz a stať sa súčasťou širšieho poslania,” povedal Mickaël Compagnon, managing partner Mazars Slovakia.

„Malé a stredné podniky a startupy sú motormi inovácií a ďalšieho rastu. V porovnaní so zrelými a veľkými spoločnosťami vytvárajú atraktívne pracovné príležitosti, hodnotu, sú inšpiráciou pre konkurenciu a tým, že narúšajú zakorenené stereotypy, prispievajú k vývoju ekonomiky. Našim poslaním je poskytnúť im nástroje na prekonanie prekážok na ceste za úspechom.  Zároveň chceme podporovať a obhajovať podnikateľov, ktorí za týmito spoločnosťami stoja. Spojenie síl so spoločnosťou Mazars vnímame ako ďalší katalyzátor rozvoja segmentu malých a stredných podnikov a startupov – a to vo všetkých aspektoch medzinárodného podnikania pre urýchlenie inovácií a celkového dopadu na spoločnosť,“ povedal Daniel Gašpar, partner v Crowdberry.

Dôležitosť segmentu MSP v spoločnosti

V neustále sa meniacom ekonomickom prostredí je hlavným benefitom menších podnikov ich agilita, dynamika a inovácie. Tieto firmy sú schopné rýchlo reagovať a prispôsobiť sa, ich kreativita podporuje podnikateľského ducha a ekonomický rast. Potvrdzujú to aj zistenia prieskumu SME Competitiveness Outlook 2020, ktoré nedávno zverejnilo Medzinárodné obchodné centrum. Vyplýva z nich, že 21 % malých a stredných podnikov bolo svižnejších v reakcii na krízu v porovnaní so 16 % väčších spoločností (globálne). Podľa Európskej komisie malé a stredné podniky predstavujú 99 % všetkých firiem v EÚ. Zamestnávajú dvoch z každých troch zamestnancov a vytvárajú tri pätiny pridanej hodnoty v EÚ. Za posledných 5 rokov vytvorili 85 % nových pracovných miesto. Preto cielená a na mieru šitá podpora prostredníctvom investícií a smart kapitálu je kľúčová.  

Crowdberry a Mazars považujú rovnako za nesmierne dôležité profesionalizovať ekosystém v segmente malých a stredných podnikov a startupov, ktorý vytvára priaznivé podmienky na rast, inovácie a vývoj udržateľných riešení odolných voči budúcim výzvam. Ďalším cieľom je pomôcť investorom zorientovať sa v nestabilnom podnikateľskom prostredí pri výbere správnych investičných príležitostí s výrazným rastovým potenciálom. Napriek náročnému obdobiu, je väčšina investorov (74 % podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Mazars: COVID-19 and the World of Private Equity)  stále naklonená podpore firiem a hľadá nové príležitosti.  

Kontakt pre média nájdete v priloženej tlačovej správe nižšie. 

Dokument

Tlačová správa