Well-being & psychologické bezpečie

Ak chceme začať pracovať na svojom well-beingu, vedieť, čo mám robiť nestačí. Musím týmito vedomosťami začať reálne žiť.

Hlavné témy tréningu

  • Úvod, predstavenie konceptu „The Science of Well-Being“
  • Genetika a okolnosti neovplyvňujú našu schopnosť žiť zmysluplný život v takej miere, ako si myslíme. Čo všetko máme vo svojich rukách?
  • Well-being a práca s našou mysľou.
  • To čo si mnohokrát myslíme, že nás urobí šťastnejšími nás napokon sklame. Ako to naozaj je?
  • Budovanie kultúry psychologického bezpečia.
  • Čo je to kutúra psychologického bezpečia a ako ju budovať?

Rozsah modulu: 4 hodiny

Žiadosť o ponuku

Kontaktujte nás